Borgmester Johannes Hecht-Nielsen ser frem til at spare skatte-kroner og forbedre inde-klimaet for kommunens ansatte. Foto: Helsingør Kommune

Borgmester Johannes Hecht-Nielsen ser frem til at spare skatte-kroner og forbedre inde-klimaet for kommunens ansatte. Foto: Helsingør Kommune

Ny energi-aftale sparer kommunale kroner og forbedrer arbejdsklima

Helsingør Kommune underskriver stor energi-aftale onsdag eftermiddag

Det store udbud om energi-renovering af Helsingør Kommunes ejendomme er slut, og vinderen underskriver onsdag kontrakten med borgmester Johannes Hecht-Nielsen.

Kontrakt underskrives 21/12-11

Det sker på Rådhuset onsdag eftermiddag den 21. december, når Helsingør Kommune og vinderen teknik-entreprenøren YIT A/S sammen underskriver den 100 millioner kroner store energi-renoveringsaftale.

Projektet er et ESCO samarbejde, der skal sikre en reduktion af kommunens CO2-udledning samtidig med, at kommunen vil spare millioner af kroner.

En ambitiøs kommune

"Det er en kæmpe opgave, som YIT står over for, for vi er med de 90 kommunale ejendomme og de 100 millioner kroner meget ambitiøse," siger borgmester Johannes Hecht-Nielsen.

"Til gengæld er pengene godt givet ud, for vi vil både opnå en betragtelig CO2-reduktion og spare mange penge til el og varme. Samtidig vil vi få et langt bedre indeklima for dem, som dagligt opholder sig i bygningerne."

Udbudsvinder er klar

Det nye samarbejde er det største af sin slags nogensinde for YIT A/S, men virksomheden er godt rustet til opgaven:

"Vi er netop nu i fuld gang med gennemførelsen af Danmarks næststørste ESCO projekt i Halsnæs Kommune," forklarer administrerende direktør Leo G. Sørensen fra finskejede YIT.

"Erfaringerne derfra kombineret med viden fra vores specialister indenfor de tre "grundfag" el, vvs og ventilation, vil være garant for en effektiv og energi-rigtig drift af de tekniske installationer i bygningsmassen hos Helsingør Kommune."

Kontrakten underskrives af borgmester Johannes Hecht-Nielsen og YIT's administrerende direktør, Leo G. Sørensen, onsdag den 21. december klokken 15 på Helsingør Rådhus.


Kilde : Helsingør Kommune

Om ESCO

En ESCO er et ”Energy Service COmpany”, der planlægger og udfører energi-besparelser.

Overordnet er ESCO et samarbejde, mellem en privat energi-tjenestevirksomhed og en offentlig myndighed, hvor der igangsættes en række energi-renoveringer i de offentlige bygninger.

Et ESCO samarbejde er være interessant for mange kommuner på grund af et betydeligt efterslæb på vedligeholdelse af bygningsmassen, og heraf et højt energiforbrug.

ESCO investeringen finansieres fuldt ud af nedbringelsen af energi-forbruget, så kommunen skal ikke have penge op af lommen.

Hvis ESCO firmaet ikke leverer de besparelsesprocenter, der er blevet lovet, skal firmaet betale differencen tilbage til kommunen af egen lomme. Men hvis firmaet leverer større besparelser end lovet, så får de en bonus.
Normalt vil investeringerne være tjent ind gennem besparelser over en periode på 5-10 år .

Om YIT

YIT er en stor europæisk teknik-entreprenør med mere end 26.000 ansatte i 14 lande, der tilbyder byggetekniske løsninger og services indenfor el, vvs og ventilation.

Koncernen omsatte for mere end 25 milliarder kr. i 2010 – og har i 2012 100 års erfaring indenfor byggeri og tekniske installationer.

I Danmark tilbydes bl.a. en række services indenfor energi-besparende tiltag.

Således gennemfører virksomheden for tiden et ESCO projekt med Halsnæs kommune til en værdi af cirka 90 millioner kroner.


Publiceret 21 December 2011 14:12