Favrskov :

Fredning afvist - feriecenter kan opføres

Af
Dan Jensen

I Favrskov Kommune er vejen nu banet for et feriecenter med en tilhørende golfbane.
Det er sket efter at Fredningsnævnet for Midtjylland har afvist et ønske om en fredning af et område i Lilleådalen ved Haar - en sag som Danmarks Naturfredningsforening rejste i foråret 2010.

Dermed kan der nu arbejdes videre med planerne om et feriecenter med op til 250 ferieboliger og et tilhørende golfanlæg.

Fredningsnævnet fastslår ganske vist at områdets landskabelige værdier bør bevares, men nævnet mener, at kommunes planlægning allerede sikrer de hensyn, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker at opnå med en fredning.
Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune, Charlotte Green, udtrykker derfor tilfredshed med afgørelsen.
Hvis naturfredningsforeningen ønsker det kan afvisningen fra Fredningsnævnet påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.Publiceret 21 December 2011 06:28