Kommunen opprioriterer børn og kultur

Esbjerg Kommunes børn skal have bedre muligheder for at udvikle sig med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Derfor bliver Kultur og Fritid til Kultur og Udvikling.

Umiddelbart ligner det måske blot en intern rokade og noget papirarbejde på rådhusets gange, men målet med en helt ny organisering af Kultur og Fritids området er klart: Børne- og kulturområdet i Esbjerg Kommune skal styrkes fremover. I en pressemeddelelse skriver kommunen: - Børn & Kultur har i løbet af efteråret gennemgået en nyorganisering, der træder i kraft den 1. januar 2012. Nye udfordringer stiller nye krav til en organisation, og Børn & Kultur skal være dynamisk og i stand til at håndtere nye opgaver og forventninger. - I nyorganiseringen af Børn & Kultur har fokusset været todelt, fordi der er to områder, som jeg ser et stort potentiale i at styrke. Det drejer sig om udviklingen af kultur- og fritidsområdet og området for udsatte børn og unge, siger Jørn Henriksen, direktør i Børn & Kultur. Der er især sket markante ændringer på kulturområdet, og den tidligere Kultur & Fritid skal fremover hedde Kultur & Udvikling. Kultur & Udviklings primære opgave bliver at være opsøgende og tænke i overordnede strategier for kultur og events i kommunen, og afdelingen vil fremover blandt andet fokusere på at samarbejde med foreninger og selvejende institutioner om mange forskellige slags udviklingstiltag. Den forebyggende indsats på familieområdet får også et øget fokus fremover. Familieafdelingen nedlægges for at danne en ny afdeling, Familie & Forebyggelse, der består af nuværende Familie samt SSP & Forebyggelse, klubområdet og Ungdomsskolen. - Der er en klar forventning om, at Børn & Kultur udvikler sammenhængende og helhedsorienterede løsninger for børn, så alle børn får mulighed for at udvikle sig med udgangspunkt i deres individuelle vilkår og forudsætninger. Vi vil øge indsatsen overfor mere udsatte børn og unge, og vi vil tænke i mere sammenhængende løsninger, en sammenhængende børnepolitik, når indsatsen sker overfor det enkelte barn eller den enkelte familie, siger Jørn Henriksen.

Publiceret 24 December 2011 13:00