- Jeg glæder mig over, at vi med de to projekter giver forholdene for de lokale idrætsforeninger og de mange idrætsudøvere i Stevns Kommune et kvalitetsløft, siger borgmester Poul Arne Nielsen. (Foto: JCJ).

- Jeg glæder mig over, at vi med de to projekter giver forholdene for de lokale idrætsforeninger og de mange idrætsudøvere i Stevns Kommune et kvalitetsløft, siger borgmester Poul Arne Nielsen. (Foto: JCJ).

Løft til den stevnske idræt i 2012

Udvidelse af Hårlevhallen og kunststofbane ved Strøbyhallen.

STEVNS: På kommunalbestyrelsens møde torsdag den 22. december blev der truffet beslutning om at igangsætte to projekter i Stevns Kommune i det nye år til gavn for idrætten, som derfor får et løft i muligheder og kvalitet.
Kommunalbestyrelsen besluttede at fortsætte med projektet med udvidelse af Hårlevhallen i samarbejde med Haarlev Sports-Union, som har fået overdraget projektet efter at STG/Vallø måtte trække sig ud i foråret.
Projektet kan nu igangsættes først i det nye år og omfatter en tilbygning til Hårlevhallen mod Møllerstien på ca. 260 m2. Omkring 160 af de 260 m2 vil komme til at rumme den nye hal 3, som vil ligge i forbindelse med den nuværende hal 2. De øvrige kvadratmeter er bl.a. til etablering af et depotrum, hvor der ovenpå er mulighed for på et senere tidspunkt at udvide motionscentret.
- Vi ser frem til at begynde udvidelsen af Hårlevhallen i samarbejde med Haarlev Sports-Union og til at byde de mange forventningsfulde brugere af hallen indenfor, siger borgmester Poul Arne Nielsen.
Der er på budgettet for 2011 afsat 1,5 mio. kr. til udvidelsen af Hårlevhallen og på budgettet for 2012 er der afsat yderligere 1,1 mio. kr. til samme formål.

Kunststofbane i Strøby

I en anden ende af kommunen, ved Strøbyhallen, bliver der investeret i anlægget af kommunens første kunststofbane til glæde og gavn for alle fodboldklubber i kommunen.
- Vi er glade for, at fodboldklubberne på Stevns nu får mulighed for at komme til at spille på dette vidunderlige underlag – både til gavn for bredden og talentudviklingen, siger Poul Arne Nielsen.
På budgettet for 2012 er der afsat 3 mio. kr. til kunststofbanen, som hvis alt går efter planen står klar til at blive taget i brug i efteråret 2012. Der har været rift blandt de lokale foreninger om banen, som efter mange overvejelser nu bliver placeret i Strøby.
- Jeg glæder mig over, at vi med de to projekter giver forholdene for de lokale idrætsforeninger og de mange idrætsudøvere i Stevns Kommune et kvalitetsløft og øgede muligheder for at dyrke deres sport, slutter borgmester Poul Arne Nielsen.
pm

Publiceret 24 December 2011 11:15