I 2012 bliver det mere sikkert at cykle fra Skærbæk til Mjolden

I 2012 bliver det mere sikkert at cykle fra Skærbæk til Mjolden

Ny cykelsti mellem Skærbæk og Mjolden

Tønder Kommune vil i 2012 anlægge en dobbeltrettet cykelsti på Randerupvej mellem Skærbæk og Mjolden

Af
Af René Holm

Cyklister kan se frem til bedre og mere sikre forhold på Randerupvej mellem Skærbæk og Mjolden. Her planlægger Tønder Kommune nemlig at anlægge en dobbeltrettet cykelsti.
- Det ligger fast, at cykelstien bliver lavet i 2012. Lige nu kan vi dog ikke sige noget mere præcist om tidspunktet, oplyser ingeniør Anders Hørkjær Pedersen fra Tønder Kommune.
Den dobbeltrettede cykelsti bliver 2,5 meter bred, og der kommer en 1 meter bred rabat mellem stien og vejen.
- Vi lægger op til, at stien placeres i den østlige side af Randerupvej. Dermed kommer stien til at ligge på samme side som skolerne i Skærbæk, og vi vurderer, at det giver størst mulig sikkerhed for flest mulig skolebørn, siger Anders Hørkjær Pedersen.
Et andet argument for den valgte placering er, at man derved undgår at komme i berøring med fredede arealer vest for Randerupvej.
Alle berørte lodsejere er informeret direkte om cykelstiprojektet.
Både lodsejerne og andre borgere har mulighed for at kommentere placeringen og stiens udformning i øvrigt. Indtil den 16. januar 2012 kan alle indsende bemærkninger til kommunen om stiprojektet. Herefter vil kommunen vurdere de indsendte bemærkninger, inden der træffes endelig beslutning.


Rådgiverfirmaet Grontmij har lavet en prioriteringsmodel og en cykelruteplan for Tønder Kommune, og på baggrund af dette materiale har kommunen søgt staten om støtte til tre projekter i Tønder Kommune, nemlig Skærbæk-Rømø, Agerskov-Toftlund og Skærbæk-Mjolden. Blandt rigtig mange andre gode projekter valgte Transportministeriet bl.a. at give penge til en cykelsti mellem Skærbæk og Mjolden. Ved udvælgelsen af de nævnte projekter er der først og fremmest set på, hvor mange der kan få glæde af cykelstien, og hvor mange uheld der kan undgås. Både henvendelser fra borgere og faktuelle oplysninger om bl.a. cyklistuheld, hastighed, trafikmængde og antal skolebørn ligger til grund for beslutningen.

Publiceret 01 January 2012 12:00