Begejstring eller benspænd?

Nu har Hvidovres borgere mulighed for at komme med indsigelser eller bemærkninger til de vindmøller Københavns Kommune planlægger at opføre. Den 11. januar er der borgermøde om projektet.

Når man kører over Kalvebod Bro vil man i 2013 efter planen, kunne se fire vindmøller med fuld sving i vingerne.

Men før projektet får endeligt grønt lys, kan borgerne i lokalområdet give deres mening om vindmøllerne til kende. Det sker i forbindelse med den sidste offentlige høringsfase, hvor også myndigheder, interesseorganisationer, borgergrupper og firmaer har mulighed for at påvirke møllernes fremtid. Høringsfasen, der som tidligere omtalt i Hvidovre Avis har været i gang siden 30. november, bliver nu fulgt op af et borgermøde den 11. januar klokken 19.00 hos Københavns Energi på Ørestads Boulevard 35. Det er Københavns Kommune, der afholder høringen. Alle svarene i høringsfasen skrives ind i en hvidbog. Den er udgangspunkt for den politiske behandling i Borgerrepræsentationen, som i sidste ende skal afgøre vindmøllernes skæbne. - Høringsfasen giver os mulighed for at vejre stemningen i befolkningen, siger Kim Pind Jensen, der er projektleder hos bygherren Københavns Energi: - I både den første og i denne offentlige høringsfase har alle bemærkninger til møllerne været til stor gavn for Københavns Energi. Vi har været i dialog med Dansk Ornitologisk Forening, som frygter for fuglelivet, og ejerne af de store olietanke på Prøvestenen, som frygter at møllerne havarerer. På baggrund af det har vi fået lavet omfattende undersøgelser, for at sikre at vindmøllerne både er sikre og uskadelige, siger Kim Pind Jensen. Han er overvældet over det store engagement og interesse omkring vindmøllerne: - Der er mange, der er imod vindmøller på land, og mener de skal rykkes ud til havs. Der er også dem, der mener, vi skal opføre mange flere, nu vi er i gang, siger han... oas

Publiceret 03 January 2012 09:00