Biblioteker scorer topkarakterer

En ny undersøgelse viser, at tilfredsheden med de kommunale biblioteker er stor.

Selv om mange i dag henter en stor del af deres viden på internettet, så er bibliotekerne langt fra gået af mode. En ny undersøgelse viser, at borgerne i Esbjerg Kommune er godt tilfredse med deres biblioteker. Hele 97 procent af de 2.621 adspurgte brugere erklærer sig enige eller meget enige i, at de ”alt i alt er meget tilfredse med biblioteket” og 85 procent svarer, at de oplever, at bibliotekerne er værdifulde for samfundet. - Vi har gennem et par år konstateret, at antallet af brugere på bibliotekerne er rimelig stabilt, men at udlånet af biblioteksbøger og andre materialer falder. Det har derfor været vigtigt for os, at få mere at vide om brugernes oplevelse af bibliotekernes service, siger bibliotekschef Annette Brøchner Lindgaard. - Vi har oplevet en rigtig fin interesse for undersøgelsen og det ønskede antal svar, kom faktisk ind hurtigere end vi havde regnet med. Den høje svarprocent betyder, at vi har fået et rigtig godt værktøj til at udvælge fremtidens indsatsområder. For eksempel viser undersøgelsen at de mest tilfredse er de ældre brugere, kvinder og brugere, der bor tæt på et bibliotekstilbud og/eller kommer ofte på et af kommunens biblioteker. Undersøgelse viser også at yngre brugere, er tilfredse, men ikke nær så tilfredse som ældre kvinder. Vi får også noget at vide om, hvad der betyder mest for brugerne. Ikke overraskende har vi fået dokumentation for, at personalets venlighed og imødekommenhed, ydelsernes tilgængelighed og materialetilbuddet beskaffenhed er det, der betyder mest i forhold til tilfredsheden, og heldigvis er det også på de faktorer, der scores højest på alle kommunens biblioteker, siger bibliotekschefen.

Publiceret 03 January 2012 12:00