De ældres telefoniske vagtcentral på den lokale brandstation er nu nedlagt.

De ældres telefoniske vagtcentral på den lokale brandstation er nu nedlagt.

Brandvæsnets vagtcentral lukkes efter 44 år

Skidt økonomi betyder, at fire fuldtidsstillinger er sparet væk

Efter ca. 44 års virke lukkede Vestegnens Brandvæsen den 31. december 2011, som følge af pålagte økonomiske besparelser, sin døgnbemandede vagtcentral. Dermed mistede fire fuldtidsansatte vagtcentraloperatører deres job.

- Vagtcentralfunktionen startede sin samfundsvigtige funktion den 12. oktober 1967 og har siden været under konstant udvikling til stor gavn for både borgere, kommunernes indsatsledere og naturligvis omdrejningsmomentet for radiokommunikationen i Vestegnens Brandvæsen, lyder det fra Vestegnens Brandvæsen. Den døgnbemandede vagtcentral har ind til udgangen af 2011 fungeret som en tryghedsskabende telefonkæde for ældre medborgere. Vagtcentralen startede dagligt kæden, og ringende til én pensionist, hvorefter pensionisten ringede til den næste pensionist i kæden og så fremdeles. Blev kæden af opringninger brudt, sendte man straks en brandbil til den ældre medborger, der havde brudt kæden. Det kunne eksempelvis ske, at en ældre var faldet. Og enkelte gange har man oplevet, at en ældre har ligget død i hjemmet, når en brandbil er blevet sendt ud. Telefonkæden var stadig 100 % aktiv anno 2011 og fungerede fundamentalt efter samme principper, som det var tiltænkt fra starten, dog var tallet faldet en smule til 52 pensionister. - Vestegnens Brandvæsen takker hermed de mange vagtcentraloperatører samt afløsere, som gennem de sidste 44 år har været med til at sikre en god og informativ arbejdsplatform. Ældre Sagen har i dag en velfungerende telefonkæde, der også sikrer tryghed hos ældre borgere.ark/key

Publiceret 03 January 2012 09:00