Den elektroniske jagt kan ende med at politiet i sidste ende også kommer på banen.

Den elektroniske jagt kan ende med at politiet i sidste ende også kommer på banen.

Elektronisk jagt på bedragere

Nyt it-system letter jagten på sociale bedragere

Et nyt it-system - som benyttes af Hvidovre og 16 andre kommuner i Danmark - hjælper med at finde frem til sociale bedragere.

Af
oashvidovreavis.dk

Men it-løsningen møder nu, skriver dagbladet Information, kritik for at skubbe grænserne for, hvad en myndighed må gøre med borgernes persondata. - Argumentet for at bruge denne it-løsning er, at elektronisk overvågning er bedre end dyneløfteri. Men det her er jo bare elektronisk dyneløfteri. Denne måde at registrere borgerne på er et meget vidtgående indgreb, siger lektor i persondataret på Aalborg Universitet Charlotte Bagger Tranberg til Information... It-løsningen fra KMD bliver kaldt Kontroludtræk og er i stand til, at kommunerne kan udføre komplicerede registersamkøringer af samtlige oplysninger om borgerne fra de forskellige myndigheder under kommunen. Kommunerne kan selv vælge hvilke typer af sammenfald i borgernes personlige oplysninger, der skal sættes fokus på som ¿mistænkelige¿ og på den baggrund ende på kommunens såkaldte undringsliste. Eksempelvis kan kommunen vælge at udtrække oplysninger om samtlige fraskilte fædres boligforhold og bor der eksempelvis flere enlige mænd på samme adresse, dukker mændenes tidligere koner automatisk op på kommunens undringsliste. Bagtanken med dette er, at flere enlige mænd på én adresse kunne tyde på, at der er tale om en proformaadresse, så mødrene til deres børn på denne måde kan indkassere ekstra ydelser som enlige forsørgere. Kommunens kontrolgruppe kan derefter vælge at grave videre i de enkelte mødres sager for at kigge efter andre uregelmæssigheder. Effektiv løsning Men ifølge jurist og tidligere lektor i socialret på Den Sociale Højskole i København Simon Thorbek sætter KMDs it-system helt nye standarder for, hvor langt kommunen går i forsøget på at fange de sociale bedragere. Til Information siger han: - Det er et skred i forhold til, hvad myndigheder før har tilladt sig at registrere om borgerne. Det virker som om, at den offentlige forvaltning forsøger at prøve af, hvor grænserne går for, hvad de kan tillade sig... Men i kommunerne er man dog ikke i tvivl om, at systemet er en nem og effektiv måde at finde frem til de sociale bedragere. Som nævnt er Hvidovre en af de 17 kommuner, der i dag bruger KMDs it-løsning. Kontrolmedarbejder Birgitte Gulmark benytter hver dag de såkaldte undringslister til at indlede sager om socialt bedrageri. Nogle sager stopper efter, at borgeren er blevet indkaldt til en samtale, mens andre ender med, at borgerens ydelser bliver stoppet. - Det her system sparer os en masse tid og kræfter og gør arbejdet meget lettere for os, siger Birgitte Gulmark...

Publiceret 03 January 2012 09:00