Jørgen Popp Petersen Kommunalbestyrelsesmedlemmer SP

Jørgen Popp Petersen Kommunalbestyrelsesmedlemmer SP

Fra Udkants Danmark til Countryside Metropolis Nytårshilsen fra Slesvigsk Parti

Året 2011 er nu historie, i Tønder kommune er der sket en række betydende ting i årets løb.
Den største ændring er uden tvivl skolestrukturreformen. På samme tid skulle skolerne tilpasses det fremtidige børnetal samt forsøge at styrke kvaliteten. Det er bemærkelsesværdig at der i løbet af få måneder er lykkedes at nå så vidt som tilfældet er. Årsagen er en ekstraordinær indsats ikke kun fra forvaltning og lærere men bestemt også forældre og elever. Det er ligeledes glædelig at det lykkedes at samle de tyske institutioner i det 5. distrikt. Herfra skal lyde en tak til alle involverede.
Med borgerne, rejseholdet, landdistrikt udvalget skal vi fortsat diskutere hvordan vi i fremtiden kan udnytte de hidtidige skole faciliteter. I Ballum har der heldigvis vist sig muligheder.
Placeringen af Nationalparksekretariatet på Rømø er ligeledes en væsentlig beslutning for kommunen. Det er synligt, at turismen er og bliver mere betydende for kommunen.
I diskussionen om definitionen på vores geografiske placering er der i 2011 født et nyt begreb.
Countryside Metropolis er det nye begreb der skal føre Sønderborg/ Region Sønderjylland-Schlesvig til Europæisk kulturhovedstad 2017. Et arbejde vi ubetinget støtter fra Slesvisk Parti i Tønder. Vi skal hele tiden arbejde med vores selvopfattelse af regionen, hvis vi ikke selv er stolte og tror på fremtiden får vi nok svært ved at få andre overbevist.
I 2012 skal der bla. diskuteres struktur og optimering for vore plejehjem og på den anden side har kommunalbestyrelsen besluttet en betydelig renovering og udvikling af fritidsområdet ved Tønderhallerne. For begge projekter har Slesvisk Parti arbejdet målrettet på at borgerne og brugerne kunne blive en aktiv del af diskussions- og ide fasen..
Et vigtigt tema i dette og de kommende år bliver ligeledes udbygning og renovering af den grønne energi produktionen.
Det kræver imidlertid en intelligent udbygning så den fremtidige indtjening ikke lander i ?langtbortistand? men hos de borgere, der også skal leve med bla. vindmøllerne i dagligdagen.
De områder der skal udpeges til vindmøller er efter vores opfattelse at sammenligne med nordsøoliefelter. En nutidig mølle repræsenterer en investering på ca 30 mill. Kr , den medføre ca 10 lokale årsværk i etablering og har et stor økonomisk udbyttepotentiale.
En forudsætning for succes er dog at det bliver de lokale borgere der får udbytte, en sådan model vil kunne tilføre området et betydelig volumen i ny økonomi. Vi kan lære meget af den strategi man har lagt i Südtondern Amt. Eller for den sags skyld de tidligere vindmølle laug der også blev etableret her.
Den generelle udvikling medføre store udfordringer for Tønder kommune. Når vi aktiv tager udfordringerne op og tør gå nye veje kan vi fortsat være ?herre i eget hus?.
På trods af at en af kollegaerne i Byrådssalen gentagende gange har forudset bedre tilstande for kommunerne ja selv stigende børnetal ved en ny regering, så må vi nok forsat konstatere at det først og fremmest er op til os selv at sætte dagsordenen og ændre tingenes tilstand.
Hermed ønsker Slesvigsk Parti alle borgere og medarbejdere i Tønder Kommune et godt Nytår.

Christian Andresen formand
Carsten D Andersen og
Jørgen Popp Petersen Kommunalbestyrelsesmedlemmer SP

Publiceret 03 January 2012 15:00