LAG flytter ind hos Sønderjysk Landboforening på Billundvej i Vojens.

LAG flytter ind hos Sønderjysk Landboforening på Billundvej i Vojens.

LAG Haderslev flytter sekretariat til Vojens

LAG Haderslevs sekretariat er flyttet ind hos Sønderjysk Landboforening på Billundvej i Vojens

Af
Dorthe Andresen

1. januar rykkede LAG koordinator Peter Sørensen og LAG Haderslevs sekretariat ind hos Sønderjysk Landboforenings rådgivningscenter i Vojens.
Flytningen er sket for at komme tættere på potentielle nye samarbejdspartnere og for at give LAG koordinatoren mulighed for at indgå i et arbejdsteam, hvor der dagligt vil væresparring og samarbejde med de øvrige medarbejdere.
LAG Haderslev ønsker i de kommende år at sætte fokus på erhvervsudvikling og netværk på erhvervsområdet.
- Her forventer vi os meget af samarbejdet med landboforeningens dygtige rådgivere inden for forretningsudvikling, iværksætteri og fundraising, siger formand for LAG Haderslev, Erling Haugaard, og fortsætter:
- Vi forventer også, at den direkte adgang til landboforeningens store netværk i landdistrikterne kan være med til at skabe en endnu bedre kontakt til erhvervslivet.
I de seneste fire år har LAG Haderslev haft sekretariat på rådhuset i Haderslev. Bestyrelsen for LAG Haderslev har været rigtig glade for den velvilje, der siden oprettelsen af LAG Haderslev i 2007, er blevet udvist fra kommunens side. Og i samspil med Haderslev Kommunes tidligere landdistriktskoordinator og kultur- og fritidsafdelingen er der skabt gode relationer til det frivillige foreningsliv i landdistrikterne. Men organisationsændringer og ændrede politiske prioriteringer i Haderslev Kommune har sammen med den øgede fokus på erhvervsudvikling nødvendiggjort en ny placering af LAG sekretariatet.

Ny partnerskabsaftale

LAG Haderslev og Haderslev Kommune har indgået en ny partnerskabsaftale for 2012-2013.
Her er det aftalt, at LAG Haderslev overtager administrationen af den kommunale landdistriktspulje, som tidligere blev fordelt af den nu nedlagte forening Haderslev Landdistrikter. Til det formål nedsætter LAG Haderslev et udvalg, som skal vurdere de indkomne ansøgninger og lave en anbefaling til Haderslev Kommunes Økonomiudvalg. Desuden vil LAG Haderslev varetage informations- og sagsbehandlingsopgaver i forhold til puljen. Ansøgningsfrister og nærmere ansøgningsprocedure vil blive meldt ud i begyndelsen af i år.

Publiceret 03 January 2012 07:00