Ulrik Vestmar, Steffen Thorborg, Martin Sigsgaard og Janne Køster.

Ulrik Vestmar, Steffen Thorborg, Martin Sigsgaard og Janne Køster.

Ret & Råd i Hvidovre fylder 60 år

1. januar 2012 har advokatkontoret på Hvidovre Torv 60 års jubilæum - reception på næste onsdag

Kontoret blev den 1. januar 1952 etableret på hjørnet af Hvidovrevej og Landlystvej af landsretssagfører Henning Thune. Allerede i 1960 blev forholdene dog for trange, og Henning Thune flyttede til Hvidovre Torv samtidig med, at bygningen stod klar til udlejning. Kontoret har ligget på Torvet siden. Oprindelig disponerede kontoret alene over en andel af 1. salen på Hvidovre Torv 9, men udviklingen har medført, at kontoret nu anvender såvel første som anden sal.

Henning Thune var fra starten alene på kontoret, og kontoret havde kun åbent i nogle timer om dagen, men i løbet af nogle år blev der ansat sekretærer, ligesom han ved flytningen til Hvidovre Torv udvidede ved at ansætte advokatfuldmægtige. I 1974 blev Ulrik Vestmar ansat som advokat og efter en kortere periode som ansat, blev han pr. 1. januar 1977 optaget som partner. Steffen Thorborg, den af partnerne i Ret og Råd Hvidovre, blev optaget som partner den 1. januar 2001. Ret & Råd Hvidovre kan således også den 1. januar 2012 fejre, at advokat Ulrik Vestmar har været indehaver af Ret og Råd Hvidovre i 35 år, og at advokat Steffen Thorborg har været indehaver af Ret og Råd Hvidovre i 11 år. Ud over de to partnere og det øvrige personale bestående af advokatsekretærer, sagsbehandler og kontorassistent har kontoret i dag to ansatte advokater, advokat Martin Sigsgaard og advokat Janne Køster. I dag beskæftiger kontoret sig med alle former for juridisk rådgivning dog primært med områder inden for privatretten. Endvidere er såvel Ulrik Vestmar som Steffen Thorborg beskikkede forsvarere, ligesom Ulrik Vestmar er autoriseret bobestyrer ved retten i Glostrup. Kontorets jurister rådgiver også en gang om måneden i advokatvagten i Hvidovre. For at kunne følge med udviklingen besluttede kontoret i 1999 at melde sig ind i Ret og Råd-kæden. Herved har kontoret fået mulighed for en løbende uddannelse og udvikling af de ansatte, værktøjer til virksomhedsledelse og markedsføring. I anledning af jubilæet afholdes reception på kontoret på Hvidovre Torv 9, på næste onsdag den 11. januar fra kl. 15 - 17.

Publiceret 03 January 2012 09:00