Region Syddanmarks analyse ser ikke kun på Vejles bymidte men hele Vejle by.

Region Syddanmarks analyse ser ikke kun på Vejles bymidte men hele Vejle by.

Store forskelle i Vejle

I de rigeste bydele tjener gennemsnittet en million mere end i de fattigste bydele. Det viser en ny analyse fra Region Syddanmark

Af
Peter Friis Autzen

Region Syddanmark har foretaget en grundig analyse af Vejle by. Analysen ser på uddannelsesniveauet og indkomsterne i hele Vejle og opgjort det i små felter på 100 gange 100 meter. Analysen viser, at der er store forskelle fra område til område. Og dét er brugbar viden, mener regionsdirektør Mikkel Hemmingsen.
- Hvis man vil forstå og påvirke udviklingen, er det vigtigt at kende udgangspunktet. I regionen vil vi gerne skabe vækst. Og da vækst kommer af mennesker, er det nødvendigt at kende til de her ting, siger han med henvisning til den ni sider lange byanalyse af Vejle.
Region Syddanmark planlægger at gennemføre lignende undersøgelser på en lang række andre byer, blandt andet Fredericia, Kolding, Middelfart, Haderslev, Åbenrå, Sønderborg og Esbjerg.

Den gennemsnitlige husstandindkomst i Bredballe-området ved Strandvejen er en million kroner større end i Løget By og i Finlandsparken. Grafik fra rapporten

Den gennemsnitlige husstandindkomst i Bredballe-området ved Strandvejen er en million kroner større end i Løget By og i Finlandsparken. Grafik fra rapporten

Løget og Bredballe

Analysen viser, at der er en verden til forskel på bestemte dele af Vejle. For eksempel viser det sig, at det gennemsnitlige uddannelsesniveau i Løget By er meget lavere end i Bredballe og Mølholm.
Den samme tendens ses på den gennemsnitlige indkomst pr. husstand. I Løget By har gennemsnitshusstanden en indkomst på 304.000 kroner om året, mens Bredballe ved Strandvejen har en gennemsnitsindkomst på 1,3 millioner kroner. Altså en hel million kroner mere før skat.
- Mange af disse ting, vidste vi egentlig godt, men nu er der kommet dokumentation på, og det kvalificerer diskussionen mere, siger Mikkel Hemmingsen.
Undersøgelsen viser, at folk klumper sig sammen i kvarterer, hvor de kan spejle sig i naboen. Vi vælger populært sagt at bo sammen med folk, der har samme uddannelsesbaggrund og indkomst som os selv.
- Det er meget forståeligt og forventeligt. Men konsekvensen er blandt andet, at man får hele bydele på kontanthjælp, siger regionsdirektøren.
Han håber, at Vejle Kommune kan bruge undersøgelsen i arbejdet med at udvikle byen.
Læs også om Vejle-politikeres syn på tallene. Og om Mikkel Hemmingsens personlige møde med Vejles usynlige skillelinjer.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det gennemsnitlige uddannelsesniveau er klart lavere i Løget By og i Finlandsparken end de fleste andre steder i Vejle. I de rødeste områder er andelen uden erhvervskompetencegivende uddannelse over 50 %. Grafik fra rapporten

Undersøgelsen viser blandt andet, at det gennemsnitlige uddannelsesniveau er klart lavere i Løget By og i Finlandsparken end de fleste andre steder i Vejle. I de rødeste områder er andelen uden erhvervskompetencegivende uddannelse over 50 %. Grafik fra rapporten

Publiceret 03 January 2012 08:00