Vejdirektoratet er gået i gang med at ombygge og udvide rastepladsen Ustrup Vest ved Vojens.

Vejdirektoratet er gået i gang med at ombygge og udvide rastepladsen Ustrup Vest ved Vojens.

Udvidelse af rastepladsen ved Ustrup

Rastepladsen Ustrup Vest ved Vojens bliver ombygget og udvidet

Af
-dan

Entreprenørerne er gået i gang med at ombygge og udvide rastepladsen Ustrup Vest ved Vojens, og rastepladsen Hylkedal Vest ved Kolding følger umiddelbart bagefter. Rastepladserne ligger på den sønderjyske motorvej i sydgående retning. På Ustrup Vest vil der blive udvidet med i alt 35 ekstra parkeringspladser. Pladserne skal bruges til modulvogntog, biler og campingvogne. På Hylkedal Vest vil der blive udvidet med i alt 15 ekstra parkeringspladser. Pladserne skal bruges til lastbiler, biler og busser. Begge pladser vil, efter ombygningen, få en mere hensigtsmæssig og tidssvarende indretning, med en opgradering af beplantning, picnicområder samt legeplads. På Ustrup Vest vil personbiler og campingvogne få deres eget parkeringsområde væk fra lastbilerne. På Hylkedal Vest vil der, for at skabe større trafiksikkerhed, blive lavet en separat buslomme, hvor rejsende med busselskaber kan skifte bus. - Selve anlægsarbejdet er netop gået i gang på Ustrup Vest, og begge projekter forventes at være afsluttede inden sommerferien 2012, siger projektleder i Vejdirektoratet, Kresten Lysholdt-Andersen. Vejdirektoratet gør opmærksom på, at begge pladser vil være åbne under hele anlægsarbejdet. - Vi har haft en rigtig god dialog med ejere og forpagtere på pladserne, netop for at sikre, at pladserne kan bruges i hele anlægsperioden, siger Kresten Lysholdt-Andersen.

Publiceret 03 January 2012 08:00