Af Niels Erik Madsen

Af Niels Erik Madsen

Til byrådet:

Tag jer nu sammen!

Det forgangne år 2011 var ¿Frivilligheds-året¿, og det blev markeret på flere måder i Hvidovre, iscenesat nydeligt af Hvidovre Kommune i samarbejde med foreningslivet, med bl.a. en ¿Frivilligheds-Messe¿. Men igen lignede det bare ¿et trut i ballonen¿, og ikke en virkelig opbakning til alle dem der gør noget ekstra - uden honorar og ganske frivilligt - for mange medmennesker. Eksempelvis kunne kommunen/byrådet have gjort det anstændige, at give et skulderklap og en opbakning til den forening i Hvidovre der gør allermest omkring det frivillige arbejde og oven i købet med sine godt og vel 5.000 medlemmer, er kommunens klart største forening/organisation, nemlig Ældre Sagen. Ældre Sagen har længe efterspurgt lokalefaciliteter i kommunen, bl.a. til den store flok af frivillige medarbejdere der gør et enorm indsats i mangeartede funktioner omkring det vigtige omsorgs- og klubarbejde, hvor andre instanser - det offentlige - ikke altid slår til. Andre lokale foreninger og organisationer - langt mindre i forhold til medlemstal, indsats og betydning for samvellet - har for længst fået tildelt kommunale lokaler. Et rygte vil vide, at den kommunale vrangvilje kan skyldes at Ældre Sagen i sin tid blev skabt som ¿et borgerligt initiativ¿. Herregud - det er 25 år siden, og efterfølgende er der udført et fantastisk stykke arbejde i den organisation, og absolut ikke præget af partipolitik. Der er måske også noget ¿misundelsens brød¿ iblandet, fordi man sender nogle kontingentpenge til den centrale styrelse og landsadministrationen? Men det gør andre foreninger, og f.eks. de politiske partier jo også, - de har forresten lokaler næsten allesammen. Tilbage bliver den kendsgerning at Ældre Sagen i Hvidovre yder et kollosalt arbejde omkring bl.a. ældre, syge og enlige, som kommunen bør bakke op og give rimelige arbejdsvilkår. Derfor dette nytårsopråb til Hvidovre Kommunalbestyrelse: Tag jer nu sammen og hjælp de frivillige videre i deres arbejde for vore borgere!

Publiceret 03 January 2012 09:00