(Colourbox).

(Colourbox).

Danskernes uvaner bag rattet

Kampagne afslører uvanerne.

TRAFIK: I de seneste måneder har Vejdirektoratet kørt en helt ny form for trafiksikkerhedskampagne, hvor bilister over hele Danmark har fået installeret et lille kamera i deres bil. Det har filmet dem, mens de har kørt – og dermed afsløret almindelige danskeres vaner og uvaner bag rattet.
- Det har været utroligt spændende og lærerigt at få lov at kigge med i kabinen hos en bred skare af danske bilister, udtaler trafiksikkerhedsmedarbejder Jan Luxenburger fra Vejdirektoratet.
- Kampagnen har gjort os klogere på danskernes kørevaner og adfærd i trafikken. I vores arbejde med at reducere antallet af ulykker er den viden afgørende for os.
Kampagnen har generelt vist, at danskerne kører ganske fornuftigt. Men den afslører dog også, at der sniger sig uvaner ind hos selv erfarne bilister.
Blandt de hyppigste uvaner kan nævnes:
* Meget hurtig eller ingen orientering i kryds.
* Manglende stop ved hajtænder.
* Manglende orientering over skulderen ved højresving.
* Mobilsnak under kørslen.
* Overkørsel for gult selv om der er tid til at standse.
* Overtrædelse af hastighedsgrænserne.
På den baggrund har Jan Luxenburger fra Vejdirektoratet nogle gode råd til bilisterne, der kan hjælpe med at aflive uvanerne bag rattet:
* Drej hovedet, lad være med at nøjes med spejlene.
* Kig en ekstra gang for at være helt sikker.
* Husk at kigge til begge sider, selv om du kun skal til højre ved hajtænderne.
* Lad dig ikke distrahere eller aflede i kabinen – din fulde opmærksomhed er påkrævet.
* Hold opmærksomheden selv om du kører en rute, du kender godt.
- Det er vigtigt at se sig godt for i trafikken, ikke mindst i kryds, siger Jan Luxenburger.
- Mange uheld i kryds sker, fordi trafikanten fra sidevejen overser en trafikant på hovedvejen eller fejlbedømmer dennes hastighed. Derfor er det vigtigt at give sig tid til ordentlig orientering. Gør det til en vane at bruge et par sekunder på det – også i kryds, du kender godt, og hvor der ikke plejer at komme nogen.
Kampagnen er blevet udført i samarbejde med danskere fra hele landet, der frivilligt stillede sig til rådighed som test-bilister og fik et kamera monteret i deres kabiner. Jan Luxenburger udtrykker sin store taknemmelighed over for dem, der deltog i forsøget med denne nye kampagneform.
- Jeg vil kalde dem for Danmarks modigste bilister, fordi de bød os inden for i det private rum, som bilen normalt er, og lod os kigge med, når de kørte, udtaler han.
Vejdirektoratet har sammenklippet en lille film med eksempler på bilisternes uvaner bag rattet.
Se filmen her.
pm

Publiceret 04 January 2012 17:15