Jonny Larsen, som er på et rehabiliteringsophold på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter, bliver guidet af ergoterapeut Christine Skovbo Sørensen i, hvordan han kommer ud af sengen.

Jonny Larsen, som er på et rehabiliteringsophold på Hannerup Pleje- og RehabiliteringsCenter, bliver guidet af ergoterapeut Christine Skovbo Sørensen i, hvordan han kommer ud af sengen.

EU kommissionen på fransk visit

EU Kommissionen har sat aktiv aldring på dagsordnen i 2012, og kommissionen har derfor bedt det franske bureau AFP om at producere en film om emnet. I den anledning er der i disse dage et fransk tv-hold på besøg i Fredericia, der med projektet Længst Muligt I Eget Liv, repræsenterer Danmark.
Der er blevet filmet på Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter samt hjemme privat hos en ældre borger. Både plejere, terapeuter og et par ældre borgere har forberedt sig meget – og har været noget spændte på filmoptagelserne. Men alt er forløbet fint, og især borgerne ser frem til at modtage en DVD af filmen, hvor de selv spiller en hovedrolle.
Den færdige film vil blive vist for deltagere fra hele Europa ved konferencen "Opening conference for the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012", der finder sted i Bellacenteret i København den 18. – 19. januar i år. Herefter vil filmen kunne ses på www.afp.com, ligesom samtlige europæiske tv-stationer vil få tilbudt udsendelsen.

Den færdige film kommer til at vare mellem 30 – 40 minutter og vil allerede kunne ses i næste uge på EU Kommissionens website: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/whatsebs.cfm.
Ud over Fredericia, der repræsenterer Danmark med projektet Længst Muligt I Eget Liv, vil følgende lande også optræde i filmen med gode eksempler på aktiv aldring:

Irland: "Et godt ældre netværk – gør Irland til det bedste sted at blive gammel"
England: Dorset partnerskab – et projekt for ældre borgere
Holland og Belgien: Beskæftigelse for 55+

Publiceret 04 January 2012 15:00