Talecentrets kerneopgave er at tage sig af børn med tale- og høre vanskeligheder

Talecentrets kerneopgave er at tage sig af børn med tale- og høre vanskeligheder

Succes på nyt talecenter

Det er nu syv måneder siden, at det nye Talepædagogisk Center i Randers åbnede. Tværfaglighed og tæt forældresamarbejde er medvirkende til at skabe stor begejstring hos personale og forældre

Af
dinavis@dinavis.dk

”Der er sket en meget stor udvikling med vores søn, siden vi begyndte på talecentret. Sidste år kunne det være meget svært at forstå, hvad han sagde. Nu er han blevet så god til at snakke, at vi har droppet at søge skoleudsættelse, da pædagoger og talekonsulenter har sagt god for, at han kan starte til sommer. Så der er virkelig sket meget,” siger Jeanette Bisgaard Christensen, mor til barn med talevanskeligheder.

Tæt samarbejde skaber tilfredshed

Talecentrets kerneopgave er at tage sig af børn med tale- og høre vanskeligheder, og noget af det de bestræber sig meget på, er at inddrage forældrene aktivt i arbejdet.
”Vi ved, via forskning og de erfaringer vi har gjort os, at det rykker rigtig meget, når forældre aktivt involverer sig i arbejdet. Derfor bruger vi i videst mulig udstrækning forældreinddragelse som metode,” siger Hanne Maja Christiansen, der er faglig leder på Børn og familiecenter Gudenå.
Forældrene er sammen med deres børn i centret, hvilket medfører at der er en tættere dialog og kontakt mellem personale, forældre og børn.
”Det er guld værd, at man som forælder bliver inddraget direkte i undervisningen og vejledningen. Det giver en meget større forståelse for, hvordan man skal gribe det hele an, og jeg får nogle konkrete redskaber til hjælpe mit barn. Det er altså ikke kun børnene, der modtager undervisning, jeg bliver også vejledt ” siger Jeanette Bisgaard Christensen.
Tilfredsheden kan også spores hos personalet, der udover den tætte dialog med forældrene, er glade for at Randers Kommune har hjemtaget børnene fra de specialiserede taleinstitutter, da afstanden mellem børn, forældre og personalet er blevet væsentlig kortere.
”Vi følger nu børnene på nærmeste hold, og i kraft af den undervisning vi selv giver, kan vi se, hvad der sker med børnene, og hvilke behov de har. Vi skal ikke længere have informationer om børnene fra eksterne samarbejdspartnere ved Taleinstituttet i Århus. Vi er ligeledes i tættere dialog med vores psykologer, mht. til skoleplacering, da de nu også kender børnene bedre end de har gjort før,” siger Hanne Maja Christiansen.

På tværs af fagligheden

På talecentret har personalet rødder i forskellige fagområder, og centret kan derfor sammensætte lige præcis den behandling, barnet har behov for.
”Det er en kæmpe fordel at vi har samlet forskellige kompetencer i ét hus. Vi kan udnytte at vi har tværfaglig viden og ekspertise. Det, at der er fysioterapeuter, psykologer og tale-/hørekonsulenter gør, at opgaveløsningen kan være i så høj kvalitet, som den er,” siger Henrik Johansen, Distriktsleder på Børn og familiecenter Gudenå.

I januar 2011 etablerede Randers Kommune et samlet talepædagogisk center med tilbud til familier med børn, der har talevanskeligheder. Tilbuddet har gjort det muligt at hjemtage børn fra specialiserede regionale taleinstitutter.
Den talepædagogiske indsats varetages af talekonsulenter, der samarbejder med dagtilbud og skoler. Er indsatsen ikke tilstrækkelig undervises barnet i et gruppetilbud. Når et barns tale/sprogvanskeligheder er af mere vidtgående karakter, er barnet hidtil blevet henvist til Taleinstituttet.

Publiceret 04 January 2012 11:17