Mariagerfjord:

Opkvalificering af medarbejdere nødvendig

Af
Henriette Klausen

En fortsat faglig opkvalificering af medarbejderne i Mariagerfjord Kommune skal nedbringe antallet af langtidssyge.
Foruden opkvalificeringen af medarbejderne skal det vurderes, om der er brug for nye tilbud til sygedagpengemodtagerne for at vende udviklingen.
Derudover kan støtte til og undervisning af arbejdsgivere medvirke til at styrke fastholdelsen af sygemeldte i deres job.
I november sidste år var der 130 sygedagpengesager med en varighed på mere en 52 uger - målet er at få tallet ned på 90.

Publiceret 04 January 2012 11:08