Denne milde vinter står i skærende kontrast til vinteren for et år siden. Her ses et tilbageblik på snerydningen på Frederiksborgvej i Himmelev 16. december 2010. (Arkivfoto: Erling J.)

Denne milde vinter står i skærende kontrast til vinteren for et år siden. Her ses et tilbageblik på snerydningen på Frederiksborgvej i Himmelev 16. december 2010. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde:

Den milde vinter er billig

Kommunens saltforbruget er faldet til en tredjedel

Vejrgudernes plus på termometeret medfører et minus i forbruget af salt på kommunens veje, når man sammenligner første del af vinteren 2011/12 med første del af vinteren 2010/11.
Uden præcist at kende kronerne og den nærmere økonomi i sagen siger driftchef Carsten Leth, at denne vinters to første måneder har været langt billigere, end november og december 2010.
- I runde tal har vi brugt en tredjedel af den saltmængde, der skulle til den første del af vinteren forrige år, lyder det fra driftschefen ved kommunens Park- og Vejafdeling.
- Det er som at sammenligne sommer og vinter. Det er en helt anden verden i år.
Carsten Leth vurderer forsigtigt, at kommunens udgifter til kampen mod sneen beløber sig til godt 11 mio kr i 2011.

Udgifter som for år tilbage

Det vil sige en udgift indenfor den ramme, man opererede med før de seneste to års strenge vintre.
Det er alene anden del af vinteren i 2011, der har kostet kroner til blandt andet genoprettelse af saltbeholdningen, der blev kørt helt i bund i løbet af november og december 2010. Til sammenligning beløber 'snekampen 2010' sig til 30 mio kroner.
Det skyldes, at årets første måneder i 2010 gav streng vinter - og det samme skete som bekendt i årets sidste måneder.
Hvis denne vinter begynder at vise tænder, vil udgifterne høre til opgørelsen for vinterberedskabet 2012.

Kolde facts

Kommunens udgifter til indsatsen mod sne og glatte vej satte rekord i 2010. 30 millioner kroner kostede det
Godt 11 millioner kroner koster 'snekampen' i 2011. Der er tale om et forsigtigt skøn
Vinteren '11/'12 har foreløbig medført et saltforbrug til Roskildes veje på godt 600 ton
Dette er blot 1/3 af kravet på samme tid sidste år

Publiceret 04 January 2012 11:45