Syddjurs:

Statsforvaltningen blander sig i sagen om Rønde Vandrerhjem

Af
Henriette Klausen

Statsforvaltningen blander sig nu i sagen om Rønde Vandrerhjem.
Syddjurs Kommune besluttede sidste år af lade Projektcenter Syddjurs overtage driften af vandrerhjemmet, og det køres nu som et beskæftigelsesprojekt.
Men nu vil Statsforvaltningen så gerne vide med hvilken hjemmel kommunen har truffet den beslutning.
Kommunen har nu sendt et svar, hvori der redegøres for at beskæftigelsesprojektet er hjemlet i lovbekendsgørelsen om aktiv beskæftigelsesindsats.
Rønde Vandrerhjem har flere gange været udbudt til salg, men ved seneste omgang i januar sidste år, var der ikke nogen der bød på vandrerhjemmet.

Publiceret 04 January 2012 06:33