Den milde vinter kan mærkes hos Falck

Af
ark

At vinteren er mere mild i år end sidste år kan Falck i Hvidovre skrive under på. I årets første tre måneder i 2011 løste man intet mindre end 15.396 autohjælpsopgaver og 7.855 patienttransporter.
De varme vintergrader i den aktuelle vinter gør arbejdet end del lettere for Falck på Avedøre Havnevej.

- Vinteren ´10/´11 gav en unormal stor efterspørgsel på dels autohjælp og bjærgning, men ligeledes på patient transporterne. Udover vore egne opgaver løste vi et ikke uvæsentligt antal akutte og ikke akutte opgaver i Emergency for Region Hovedstaden, samt et større antal opgaver ud over de her nævnte, fortæller konstitueret redningschef Lasse Bederslev i årets nytårstilbageblik.

- Efter den lange vinter, bød sommeren på det vådeste vejr i mands minde, og ikke mindst skybruddet den 2. juli, trak store veksler på mandskab og materiel på stationen. Vagter blev omlagt, og masser af reddere mødte ind på ekstravagter for at hjælpe danskerne som var kommet i nød ...
Lasse Bederslev kan også løfte sløret for, at Falck på landsplan har vundet kontrakt med politiet vedr. ligtransport.
- Det er  en opgav som i Regionen tænkes hjemtaget til station Hvidovre, siger den konstituerede redningschef.

Publiceret 11 January 2012 12:00