Helsingør Kommune vil starte hold for mænd med kroniske sygdomme og smerter. Arkivfoto: Carsten Pedersen

Helsingør Kommune vil starte hold for mænd med kroniske sygdomme og smerter. Arkivfoto: Carsten Pedersen

"Mænd skal også lære at leve"

Et nyt kursus uden kvindelige deltagere skal hjælpe kronisk syge mænd på banen

Den 30. januar starter Helsingør Kommune nye kursushold op, som skal hjælpe borgere med kroniske sygdomme og smerter til at få det bedste ud af tilværelsen, oplyser kursus-koordinator Ida Kock Møller fra Helsingør Kommune.

Deltagernes hjælp til selvhjælp

På ”Lær at leve”-kurserne hjælper deltagerne hinanden gennem erfaringsudveksling, og de arbejder sammen om at løse praktiske udfordringer i hverdagen.

Som noget nyt i år opretter Helsingør Kommune nu også et hold, der kun henvender sig til mænd.

Erfaringerne fra sidste år viste, at mændene har sværere ved at komme på banen, hvis der er for mange kvinder i grupperne:

"Hvis der sidder 10 kvinder i en gruppe og snakker på kryds og tværs af hinanden, så kan det være svært som eneste mand at få taletid," siger Ida Kock Møller.

"Vi ved, at mændene har rigtig meget ud af at deltage på kurset, og derfor forsøger vi nu, at oprette et hold kun for mænd, hvor diskussionerne helt kommer til at foregå på mændenes egne præmisser," siger hun.

Gode tilbagemeldinger sidste gang

Sidste år udbød Helsingør Kommune to forskellige kurser, der henvendte sig til borgere med en kronisk sygdom og borgere med kroniske smerter.

Fælles for kurserne var, at tilbage-meldingerne fra kursisterne var meget positive.
For kurset ”Lær at leve med en kronisk sygdom” svarede 92 procent af deltagerne, at de var tilfredse eller meget tilfredse med kurset i sin helhed, og 62 procent var enige i, at de var blevet bedre til at håndtere deres sygdom.

Ligeledes var 67 procent blevet bedre til at opnå deres mål.

Desuden var 86 procent af deltagerne enige i, at de var blevet bedre til at håndtere smerter, ligesom alle deltagerne meldte tilbage, at de havde lært at arbejde med problem-løsning.

"Deltagerne skal lære at leve"

"Fælles for kurserne er, at instruktørerne kender til at leve med kroniske sygdomme og smerter. Det giver rigtig god mening, for deltagerne kan så hjælpe hinanden med at finde måder at leve et godt liv trods sygdom," lyder vurderingen fra Ida Koch Møller.

"Deltagerne udarbejder konkrete handleplaner, og der arbejdes med problemløsning. Det er en af hovedårsagerne til kursernes succes," siger Ida Kock Møller.

"Kurserne handler på intet tidspunkt om, at man skal sidde og snakke om sin sygdom."

Kom ud af offer-rollen

"I stedet er der fokus på, hvordan man kan give hinanden nogle gode værktøjer til at håndtere en kronisk sygdom og tackle de eventuelt medfølgende smerter, så man igen kan tage styringen over sit eget liv," siger Ida Kock.

"Det handler i høj grad om at bevæge sig ud af offerrollen og i stedet tage føring med sit eget liv og fokusere på det, man gerne vil opnå. Man skal med andre ord sætte sig klare mål."
Informationsmøde onsdag den 11. januar

Interesserede er velkomne til informationsmøde på Espergærde Bibliotek onsdag den 11. januar klokken 17.30.

Her kan man også møde instruktørerne, der selv har en kronisk sygdom, eller lever med kroniske smerter.

null

Publiceret 11 January 2012 12:56