Museumsvielsen i Ebeltoft sidste år er med på top ti over museumshits i 2011

Museumsvielsen i Ebeltoft sidste år er med på top ti over museumshits i 2011

Museum Østjylland på to hitlister

Museum Østjylland er stolt over at have fået to gode østjyske begivenheder fra 2011 med på Kulturarvsstyrelsens liste med Årets Museumshit og Top ti - Årets fund

Af
dinavis@dinavis.dk

Hvert år dukker nye fund og uventede spor fra fortiden op af den danske muld eller fra havets bund. Fundene kommer oftest frem ved udgravninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Men skattene kan også fravristes fortiden ved et lykke- eller detektortræf, hvor ”arkæologiske detektiver”, fritidsarkæologer og museumsfolk sammen går de nypløjede marker igennem.
Landets museer og Kulturstyrelsen har traditionen tro valgt ti særligt interessante fund fra året, der gik. Og her er Randers med på listen med historien om de sjældne mønter fra nonneklosteret Chelles i Frankrig fundet både i Randers og Sorø.
Frankiske mønter fra Karl den Store (768-814) findes sjældent i Danmark. Så stor var glæden, da der for knap et år siden dukkede en op på en mark i Stavnsager ved Randers. Den heldige finder var Ove Madsen. Han har med sin detektor i mange år undersøgt dette sted, hvor der i vikingetiden boede en stormand.
Den lille sølvmønt var præget i nonneklostret i Chelles lidt øst for Paris. Hidtil var der i hele Europa kun kendt to eksemplarer af denne mønt.
Men for ganske nyligt fandt Jørgen Gdowski endnu en med detektor i nærheden af Fjenneslev ved Sorø! Så nu kendes fire eksemplarer – og takket være fritidsarkæologernes ferme brug af metaldetektorer findes halvdelen af dem i Danmark.

Museumsbryllup i Ebeltoft

For præcis ét år siden 11. januar 2011 blev et ganske særligt forhold beseglet på Ebeltoft Rådhus: "Ægteskabet" mellem de tre museer Djurslands Museum, Museet for Syddjurs og Kulturhistorisk Museum i Randers. Forenet i den nye organisation ”Museum Østjylland”, blev de tre parter til én.
Ebeltoft Rådhus danner hvert år ramme om et meget stort antal vielser mellem folk fra nær og fjern. Det var dog første gang man på rådhuset havde tre kulturudvalgsformænd, to gomme og en brud, der med et beseglende "ja" kunne kysse fusionen mellem de tre museer endeligt på plads.
Begivenheden er også i blandt top ti over museumshits i 2011.

Publiceret 11 January 2012 10:13