Køgehallerne. (Arkivfoto: JCJ).

Køgehallerne. (Arkivfoto: JCJ).

Selvejende idrætshaller under luppen

IDRÆTSHALLER : Ny undersøgelse viser, at der stadig er behov for at kigge de selvejende idrætshaller i Køge Kommune efter i sømmene. Blandt andet ejerforholdene og styreformer bør undersøges yderligere.
En rapport om de selvejende hallers ejerforhold, økonomi, fysiske rammer og aktiviteter er netop blevet offentliggjort. Rapporten, som blev bestilt af kulturudvalget, har påvist, at det skal afdækkes om der er behov for, at der i fremtiden skal laves om på den måde de selvejende idrætshaller fungerer.
- Vi har sat undersøgelsen i gang for at sikre en optimal drift, vedligeholdelse og udvikling af de selvejende haller og deres tilbud. Statusbeskrivelsen har bekræftet os i, at der kan være grund til at undersøge de selvejende haller yderligere, fortæller kulturudvalgsformand, Erik Swiatek.

Det videre arbejde

I rapporten anbefales det, at der bl.a. arbejdes videre med en analyse af de selvejende hallers vedtægter, baggrunden for beregninger af driftstilskud og robusthederne i de selvejende hallers økonomi.
Analysen skal danne baggrund for en vurdering af, om den nuværende styreform bør revideres og/eller præciseres.
Der nedsættes en politisk styregruppe bestående af Kulturudvalgets formand og to kulturudvalgsmedlemmer, Ejendomsudvalgets formand og ét ejendomsudvalgsmedlem samt to repræsentanter fra de selvejende haller.
Direktøren for Fælles- og Kulturforvaltningen og souschefen i Kulturafdelingen deltager desuden i styregruppens møder. Der nedsættes også en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra den centrale analyseenhed og Kulturafdelingen.

Selvejende aller

Der er følgende selvejende haller i Køge Kommune:
Herfølgehallerne, Vordingborgvej 124c, Herfølge.
Køgehallerne, Ved stadion 2B, Køge.
Ravnsborghallen, Ravnsborgvej 3, Køge.
Rishøj Idrætscenter med følgende haller :
Rishøj hallen, Skolevej 7, Køge.
Skensvedhallen, Højelsesvej 1b,  Li. Skensved.
Skovbohallerne med følgende haller :
Skovbohallen, Halvej 12, Bjæverskov.
Ejbyhallen, Skovvang 4, Li. Skensved.
Boruphallen, Hovedgade 65, Borup.
Multihallen, Hovedgaden 65, Borup.

Publiceret 11 January 2012 05:45