Fejl:

Ingen høringsperiode efter 31. januar

Af
ark

I denne uges forsideartikel om skoleudvalget, der endeligt har truffet beslutning om at anbefale lukning af folkeskolerne Sønderkærskolen og Enghøjskolen, er der indsneget sig en misforståelse:
Indsigelsesperioden som følger kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar, er ikke som navnet antyder en høringsperiode, hvor de berørte parter kan komme med indsigelser overfor den beslutning, kommunalbestyrelsen træffer sidst i januar.
Indsigelsesperioden er politikernes "tænkepause". I den periode arbejder forvaltningen videre med skolestrukturen, og hvis der skulle dukke alvorlige juridiske eller
sagsbehandlingsmæssige fejl, som ændrer hele beslutningsgrundlaget, kan forslaget tages op til ny behandling.
Men desværre er der ikke tale om en periode, hvor børn, forældre og andre berørte parter kan komme med indsigelser mod beslutningen om skolelukninger.
 

Publiceret 11 January 2012 11:54