Region :

Udgifter til kræftbehandling på himmelflugt

Af
Dan Jensen

I takt med at flere og flere får konstateret kræft er udgiftsnivauet på de onkologiske afdelinger eksploderet. Nu advarer direktør i Dansk Sundhedsinstitut, Jes Søgaard, mod at lade udgifterne stige yderligere.
Alene onkologisk afdeling og hæmatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har gennem de seneste ti år oplevet næsten en fordobling af udgifterne, så de nu ligger på 735 millioner kroner.
Sundhedsdirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, kalder de øgede omkostninger nødvendige. Han påpeger, at man er nødt til at følge med den teknologiske udvikling, da patienterne ellers vil søge hjælp i Tyskland eller andre lande.

Publiceret 11 January 2012 10:49