Syddjurs:

Nye lokalplaner for vindmøller på vej

Af
Henriette Klausen

To nye lokalplanforslag for to vindmølleområder i Syddjurs Kommune er nu på vej.
I 2010 godkendte byrådet planforslagene for tre vindmølleområder i Skiffard, Kærende og Skaføgård.
Da forslagene belv sendt i høring indkom der imidlertid så mange protester at de tre bygherrer fremsatte alternative forslag.
Og for at de kan føres ud i livet skal der laves en ny lokalplan for dem.
Ændringerne betyder for Skiffards vedkommende ændring af placeringen af to af vindmøllerne og mindre møller, og i Kærende ændres placeringen også og møllerne bliver ligeledes mindre end først planlagt.
Der skal ikke laves nogen ny lokalplan for Skaføgård, for her fastholdes den foreslåede placering med mindre møller.

Publiceret 11 January 2012 06:30