Kirstinedalsskolen. (Foto: JCJ).

Kirstinedalsskolen. (Foto: JCJ).

Kirstinedalsskolen truet af lukning

Bekymring og forundring hos forældrene til eleverne på skolen. Underskriftindsamling mod forslaget til ny skolestruktur i Køge Nord er iværksat.

Af
Per Møller

SKOLESTRUKTUR: Køge Kommune har i øjeblikket et forslag i høring, hvor de tre skoler Kirstinedal, Ejby og Højelse samles til en kæmpe skole med 1.400 elever, en ledelse og fælles skolebestyrelse. 
Dette har udløst stor bekymring blandt forældrene til børn på Kirstinedalsskolen, da en vedtagelse bl.a. kan betyde at: børn, der bor lige overfor Kirstinedalsskolen, kan risikere at blive flyttet til Ejby eller Højelse skole.
Fra kommunens side er lagt op til, at undervisningen fra 4-9. klasse  ikke nødvendigvis skal tilbydes på alle undervisningssteder, der vil derfor højst sandsynligt være elever, som efter 3. klasse skal skifte undervisningssted.
- Noget vi også frygter er, at børn der cykler til skole, pludselig kan få en op til 16 km længere skolevej, på smalle landeveje, uden cykelstier, i alt slags vejr, siger Kasper Børs Petersson på vegne af en stor gruppe bekymrede forældre til elever på Kirstinedalsskolen i Ølsemagle.
Desuden giver forslaget risiko for, at forældre med flere børn kan risikere, at have børn gående på op til tre forskellige skoler!
Det siger sig selv, at for de fleste børnefamilier vil det være en kæmpe logistisk udfordring, som på ingen måde harmonerer med en moderne familie med to udearbejdende forældre.

Kontakten til nærmiljøet forsvinder

- Der er ret til frit skolevalg, men ikke ret til valg af skoler indenfor distriktet. Nærheden forsvinder. En af folkeskolens hjørnesten er kontakten til nærmiljøet, den forsvinder fuldstændig, hvis skoledistriktet spænder over så stort et geografisk område, siger Kasper Børs Petersson.
På længere sigt er der begrundet frygt for, at det kan betyde færre familier, som vælger at bosætte sig i Køge Nord.
- Der er bekymring for, at det kan få de pressede boligpriser i området til at falde yderligere. Køge Kommune satser stort på det fremtidige supersygehus i Ølby, der gerne skulle generere mange lokale arbejdspladser til Køge Kommune, samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft udefra. Et oplagt sted for disse familier at bosætte sig er Køge Nord, tæt på sygehuset, tæt på den nye S-togsstation, samt fortsat ledige byggegrunde, og indtil nu forsat tæt på skolen. Men hvis de kan risikere at få deres børn ind på flere forskellige lokaliteter, vælger de nok et andet sted,  måske Greve? Solrød? Eller alternativt en privatskole, frygter Kasper Børs Petersson.
Gruppen af bekymrede forældre undrer sig endvidere over, at Køge Kommunes Skoleforvaltning i ”Forslag til ny skolestruktur fra og med skoleåret 2012/13” dateret maj 2011 bl.a. skriver at "Skolens størrelse (red. Kirstinedal) og geografiske placering åbner ikke umiddelbart op for sammenlægningsmuligheder”.
- Hvordan kan samme forvaltning så, et halvt år senere, mene det stik modsatte, spørger Kasper Børs Petersson.
Skoleforvaltningen skriver ydermere at "det er forvaltningens vurdering, at en eventuel sammenlægning med Asgård skole skaber en uhensigtsmæssig stor skole med omkring 1.300-1.400 elever.
- Men nu mener forvaltningen altså, at en sammenlægning med Ejby og Højelse Skoler, som også skaber en skole på 1.400 elever, vil være en utrolig god ide! Hvor er rationalet i det, undrer Kasper Børs Petersson.

Underskriftindsamling igang

Der har rejst sig en meget stor protest blandt forældrene på Kirstinedalsskolen. Aktuelt er der en underskriftindsamling igang, hvor der bliver stemt dørklokker.
Endvidere er facebookgruppen “Bevar Kirstinedalsskolen” stiftet, hvor folk har mulighed for at ytre deres mening samt tilbyde hjælp til opråbet.
- Vi mener, Kirstinedalsskolen skal beholde sit eget skoledistrikt, slutter Kasper Børs Petersson på vegne af forældrene.

Vi vil ikke lukke, siger eleverne på Kirstinedalsskolen i Køge (Privatfoto).

Vi vil ikke lukke, siger eleverne på Kirstinedalsskolen i Køge (Privatfoto).

null

Publiceret 12 January 2012 16:00