Bevar Kirstinedalsskolen!

Bevar Kirstinedalsskolen!

Det er med stor utilfredshed, at vi erfarer, at Køge Kommune planlægger at lægge Kirstinedalsskolen sammen med Ejby og Højelse skole.

Vi er indforstået med, at kommunen (som altid) skal sparer, men det er helt uacceptabelt, at gøre det på den fremlagte måde.

I høringsvaret står der, at den nye sammenlægning kan betyde, at der evt. skal ansættes flere lærere, så vi har lidt svært ved at se, hvor den store besparelse kommer til at ligge. Derimod kan vi se, at beslutningen vil være til stor gene for områdets forældre og børn!!!

Vi mener ikke, at en kommune kan være sig selv bekendt, hvis børnene skal være kastebolde og i særdeles ikke over så stort et geografisk område – planen vil skabe øget biltrafik, når forældre henter og bringer de børn, der er rykket uden for bygrænsen, hvilket ikke er miljøpolitisk korrekt! Skal børnene selv cykle, er det vel ikke urimeligt, at de har cykelstier at kører på, hvilket heller ikke kan være billigt!

Desuden mener vi, at en del at børns læringsproces er at omgås børn på andre alderstrin. Kirstinedalsskolen har i flere år arbejdet med ?tårnmodellen? ud fra samme overbevisning. Derfor er det vigtigt, at alle klassetrin er at finde på skolen, og man ikke vælger at splitte klassetrin op på de forskellige skoler.

Vi ønsker at bevare Kirstinedalsskolen! Vi har valgt vores bolig, fordi vores børn skal bo tæt på skole, fritidsfaciliteter og venner. Det er et helt bevidst valg, vi har gjort, og vi er derfor meget kede af, at den beslutning ikke kan vise sig sikker. Problemstillingen er naturligvis den samme på beboere i Ejby og Højelse.

Hvis Køge Kommune gennemfører planen, bliver der et øget pres på Asgaard Skole, der reelt bliver den eneste skole i området, som man kan være sikker på placeringen af.

Hvis man vælger at lægge de tre skoler sammen for at spare administrative udgifter, så ville det give mere mening, hvis det var lærerne, der flyttede sig rund i området, og dækkede hinanden ind – også ved fravær! Vi kunne ønske os at kommunen på elegant vis er effektivt og tilpasser undervisningsformen til eleverne og IKKE omvendt!

Slutteligt, må vi beklage at denne høring er sendt ud hen over julen. Det virker på os som om, at man håber, at protesterne på den måde kan holdes nede, og derved kan gennemføre planen uden oprør! Det er, som beslutningen, en meget ufin metode!!!

Publiceret 12 January 2012 11:00