Massakre

At benytte dette ord i forbindelse med det forslag til omstrukturering af skoledistrikterne som politikerne i Køge har sendt til høring, vil i nogens øjne og ører måske virke voldsomt – men som forholdsvis ny-tilflyttet forælder til 2 meget glade skolegængere på Kirstinedalsskolen er det desværre dette ord, der falder mig ind, når jeg ser på forslaget til den nye struktur, der kommer til at vedrøre mine egne og rigtig mange andre børns fremtidige skoleliv.
Forslaget går ud på at der skal laves en fælles ledelse for Kirstinedals-, Ejby- og Højelse-skole. De tre skolers bygninger skal stadig bestå, men herefter betragtes som én stor skole, men med 3 filialer og 1400 børn.
Med dette badutspring kan man spare penge på ledelserne af skolerne. Så langt, så godt …. Eller hvad jeg nu skal kalde det …. for herefter synes jeg at det hele bliver meget tricky:
Med en fælles ledelse vil man kunne risikere at ens barn skal skifte over til en anden filial af den nye ”kæmpeskole” - i hvert fald hvis barnet går i mere end 3. klasse. Man vil nemlig takket være den nye fælles ledelse være i stand til at sammenlægge og opdele klasser på de enkelte klassetrin, for eksempel hvis man – på grund af besparelser - vil skære en klasse væk.
I værste fald kan man risikere at ens barn pludselig har meget længere til skole end før hen – og måske tilmed er blevet ”plantet” i en ny klasse efter at ens egen klasse er blevet splittet op. Med de personlige konsekvenser det eventuelt kan få for det enkelte barn, når man bliver fjernet fra sine vante omgivelser. Er man rigtig heldig – og er velsignet med mere end et barn – ja, så kan man risikere at have sine børn gående på forskellige filialer af den nye ”kæmpeskole”.
Og hvad med transporten? Bliver der indsat busser? Hvad kommer det til at koste?
Eller har politikerne tænkt sig at lave cykelstier, så vore børn er sikre, når de skal hoppe på jernhesten og – i værste fald - dagligt tilbagelægge 16 kilometer mere i forhold til det de gør nu?
Dette er blot nogle få af mine bekymringer over for jeres planer – jeg har stof til mange flere spalter, men lad mig slutte med denne opsang:
Kære politikere – det her hænger ikke sammen!
Jeg er bange for at jeres forslag får uoverskuelige konsekvenser hvis de gennemføres – uanset om det sker helt eller delvist!
Det er hele nærmiljøer I vil komme til at splitte ad, rigtig mange (stemmeberettigede) børnefamiliers infrastrukturer I lader hånt om – og, sidst, men ikke mindst: en masse vidunderlige nuværende og kommende skolebørns fremtid og tarv i har i jeres hænder.
Drop kassetænkningen – brug hjertet, og bevar Kirstinedalsskolen som selvstændig skole.

Publiceret 12 January 2012 09:00