Ann Kofoed Tvilling med coachinghold 1.

Ann Kofoed Tvilling med coachinghold 1.

Coaching som arbejdsredskab

Coaching udbydes på Køge Handelsskoles Kursuscenter

KØGE: Som noget nyt udbydes coaching som samlet grunduddannelse på Køge Handelsskoles Kursuscenter. Hidtil har coaching kørt som enkeltstående – og meget populære – kursusforløb.
Underviser og coach Ann Kofoed Tvilling glæder sig over, at Kursuscenteret nu udbyder den samlede pakke baseret på AMU-mål med opstart 6. februar.
- Coaching har vist sig at være alt andet end en døgnflue – og hvem skulle have troet det?, spørger Ann Kofoed Tvilling.
- I min optik er coaching vedholdende, fordi det er et uhyre effektivt værktøj til udvikling af mennesker – og desuden har det vist sig, at delelementer i coaching er nyttige som arbejdsredskaber i en bred palet af jobfunktioner. Det har været min erfaring i den tid, jeg har undervist i coaching på Kursuscentret på Køge Handelsskole” siger Ann Kofoed Tvilling.
Her har man over de seneste seks år kørt 18 hold af et meget populært kursusforløb på tre AMU-moduler – nemlig ”Coaching som arbejdsredskab”, som har kunnet suppleres med kurser i ”Ledelsesbaseret coaching af team og grupper” samt ”Coaching i mødeledelse”.
I lyset af kursernes popularitet – og efterspørgsel – har Kursuscenteret nu lavet en samlet grundlæggende coachinguddannelse på 16 undervisningsdage over 5 måneder, så deltagerne kan få hele pakken som et fagligt og personligt uddannelsesforløb.
- Vi lægger undervejs stor vægt på at omsætte begreberne til anvendelig praksis og vi har fokus på, at kursisterne får øvet sig, til de føler sig sikre – det gælder både det enkelte modul og den samlede uddannelse, siger Ann Kofoed Tvilling.
- Som underviser er det enormt givende at undervise på forløbene, hvor deltagerne udviser stort engagement og der er positiv feedback. Indbyrdes får kursisterne også et stort udbytte. Holdene får altid et godt sammenhold og laver øve-grupper på kryds og tværs. Jeg finder det også utrolig hyggeligt, at deltagerne både under uddannelsen og efterfølgende mødes til de gratis netværksarrangementer, som vi holder på Kursuscentret. Ved arrangementerne er der rig lejlighed til at gense tidligere medkursister og der er oplæg om nye redskaber, videndeler, har besøg af foredragsholdere og holder os på den måde ajour fagligt, personligt og socialt, siger Ann Kofoed Tvilling.

Afregning ved kasse et
- Allerede fra første dag går deltagerne hjem med nyttige redskaber – og undervejs i forløbet får de samlet en hel coaching-værktøjskasse til bl.a. afklaring, kommunikation, motivation, målsætning, trivsel og læring. Deltagerne kommer fra vidt forskellige steder og situationer – og det bidrager til dynamikken. Det er afdelingslederen, konsulenten, vejlederen, frontdesk-medarbejderen, kundesupporteren, træneren, værkføreren, sosu-assistenten, skolelæreren og mange flere. Fælles for dem er, at deres hverdag er præget af en stor kontaktflade, siger Ann Kofoed Tvilling.
Kursuscenteret udbyder fagene på AMU-niveau, og det gør at de fleste prismæssigt kan være med, samt der er mulighed for at søge veu-godtgørelse efter gældende regler.
Man kan også bruge kurset som 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvis man er ledig.
Det er muligt at læse meget mere om uddannelsens indhold og datoer på www.khs.dk under fanebladet ”Kurser og efteruddannelse”- man er også velkommen til at tage kontakt til kursussekretær Katja Lorentzen på 5667 0488.
 
- En meget stor del af deltagerne tilmelder sig efter forløbet et specialtilrettelagt turbo-eksamensmodul og får et officielt papir på deres store kunnen, og det vil selvfølgelig fortsat være muligt. Det sker typisk, at vores kursister får startet kickstartet et efteruddannelsesforløb netop her. Eksamensmodulet Coaching i organisationer er på akademiniveau og værdsættes også af manges arbejdsgivere både i det offentlige og private erhvervsliv. AU-modulet udbydes under åben uddannelse af Erhvervsakademi Sjælland. På www.khs.dk kan man læse mere om det store 2012-forårsudbud på AMU, AU og diplomniveau, der findes på Lyngvej 19, slutter Ann Kofoed Tvilling. 
pm

Ann Kofoed Tvilling i gang med coachinghold 2.

Ann Kofoed Tvilling i gang med coachinghold 2.

Publiceret 14 January 2012 06:30