Claus Thrane

Claus Thrane

Ph.d.-grad til Claus Rørbæk Thrane

Claus Rørbæk Thrane, er blevet tildelt ph.d.-graden ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet efter at have forsvaret afhandlingen med den danske titel "Kvantitative Modeller og Analyser for Reaktive Systemer".

Claus Rørbæk Thrane er vokset op i Hjerting nær Esbjerg og blev handelsstudent fra Esbjerg Handelsskole i 2001. Siden læste han datalogi på Aalborg Universitet og modtog som en af de første en elitekandidatgrad i datalogi og indlejret software, inden han blev tildelt et ph.d.-stipendium.

Afhandlingen - og hold nu fast - behandler, i en kontekst af model-baseret systemudvikling, problemstillinger relateret til robusthed i matematisk modellering og automatiseret verifikation af specifikationer og softwaredesign. Den fremlagte teori, der omend er af teoretisk karakter, finder desuden anvendelse i evaluering af softwaredesign, i situationer, hvor eksakte løsninger er urealiserbare.

Afhandlingens væsentligste resultater har været præsenteret ved internationale konferencer i Holland, Tyskland og Polen. Claus Rørbæk Thrane er efter sit ph.d.-forsvar tiltrådt som Adjunkt ved Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.

Publiceret 14 January 2012 17:00