Favrskov:

Med i projekt som skal forhindre genindlæggelser

Af
Henriette Klausen

Manglende koordinering mellem praktiserende læger, hospitalslæger og kommunale sundhedskonsulenter giver mange genindlæggelser.
Men sådan behøver det ikke at være, det viser et projekt, som blandt andre Favrskov kommune deltog i.
Via projektet fik kronikere, med blandt andet KOL og diabetes, nemlig en hurtigere vej igennem systemet med mulighed for mere effektiv behandling.
Gruppen af læger og sundhedskonsulenter samledes i projektet og gennemgik sagsforløbet for patienter, fik sat samtalerne i system og lavet en klar plan for det videre forløb, og for ansvarsfordelingen.
En rapport fra 2009 fra Sundhedsstyrelsen konkluderer at hver femte ældre medicinske patient genindlægges akut.

Publiceret 14 January 2012 06:30