2.329 kommentarer til Sydtrafik

Sydtrafiks første borgerhøring har fået tusindvis af interesserede til tasterne. 2.329 borgere har lagt en kommentar på trafikselskabets borgerportal i de 63 dage, den var åben på sydtrafik.dk.

- Vi er meget glade for den store interesse, siger afdelingsleder Christina Vedel-Birch Andersen. En af vores medarbejdere er nu i gang med at gennemgå samtlige 2.329 indlæg for at systematisere og ordne dem i kategorier, så vi kan få et ordentligt overblik over indholdet.

- Men jeg kan allerede nu sige, at vi har fået ny viden, som er absolut nødvendig for, at vi kan lave de bedst mulige køreplaner. Ikke mindst skoleelever og uddannelsessøgende har været ivrige og konstruktive kommentatorer. De har blandt andet oplyst os om behov for afgangstider, som vi ikke kendte, siger Christina Vedel-Birch Andersen.

Ansatte i virksomheder har ligeledes benyttet portalen til at gøre opmærksom på deres behov for at få busser og arbejdstider til at hænge sammen.

- Vi har ikke ressourcer til at kontakte områdets virksomheder for at høre om deres behov, men virksomhederne er meget velkomne til selv at give os besked. Vi kan selvfølgelig ikke love, at vi vil være i stand til at efterkomme deres ønsker, men vi kan garantere, at vi vil være opmærksomme på dem, når vi laver køreplaner, siger Christina Vedel-Birch Andersen.

Indlæg sendes videre

Det er kommunerne og Region Syddanmark, som overordnet bestemmer, hvordan og hvor ofte busserne skal køre. Sydtrafik kan derfor ikke uden videre imødekomme ønsker om forandringer og nye tiltag, hvis de strider mod kommunernes og regionens ønsker og principper. Men sådanne indlæg vil blive sendt videre, så myndighederne bliver bekendt med borgernes kommentarer.

Det er ikke sidste gang, Sydtrafik har hørt borgerne i forbindelse med nye køreplaner. Og næste gang forbedres portalen med kort, hvor de planlagte ruter er indtegnet.

Publiceret 16 January 2012 08:00