Den nye fredning af Hovedengen er på 33 hektar, men det bliver fortsat plads til både fest, cirkus og dyrskue på engen. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Den nye fredning af Hovedengen er på 33 hektar, men det bliver fortsat plads til både fest, cirkus og dyrskue på engen. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Fred på Hovedengen - igen

Danmarks Naturfredningsforening og Esbjerg Kommune har sammen fået et stort ønske opfyldt: Hovedengen i Ribe fredes påny - men dyrskue og festpladsen består

Af
Louise Ritter

Ripenserne ved om nogen, hvad fredninger fører med sig af restriktioner og bestemmelser, og derfor løb det også et kort øjeblik flere lidt koldt ned ad ryggen, da Danmarks Naturfredningsforening i sidste uge kunne meddele, at Hovedengen i Danmarks ældste by nu er officielt fredet. For hvordan ser fremtiden for byens dyrskue, Tulipanfesten og det årlige cirkusbesøg så lige ud? - Det er et godt spørgsmål, lyder den umiddelbare reaktion fra fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Bang Ingrisch, mens hun bladrer i de nyskrevne fredningspapirer. Bestemmelserne er mange, men heldigvis finder hun hurtigt den helt rigtige: - Der bliver fortsat plads til dyrskue, fester og cirkus, men kun på Dyrskuepladsen. Det vil sige lige vest for vandrehjemmet. Resten er fredet, siger Birgitte Bang Ingrisch, der glæder sig over blandingen af fredet natur og livlige aktiviteter. - Det er bare skønt, at pladsen bliver brugt, og der foregår noget, som får folk derned. Det er enormt dejligt, lyder det fra fredningslederen, der - måske til manges overraskelse - faktisk gerne vil have endnu flere til at færdes på Hovedengen. Derfor lægger fredningen op til, at der etableres trampestier ud i alle engens hjørner.

Fredet påny

Den endelige beslutning om at frede Hovedengen er taget af Natur- og Miljøklagenævnet på foranledning af et fælles ønske fra Esbjerg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Rent faktisk har dele af engen været fredet i mere end 60 år, men der er alligevel sket en opdyrkning af den, hvor blandt andet lavninger blev fyldt op af hensyn til netop dyrkningsmulighederne. De mest markante indgreb var udretningen af Tved Å og Stampemølle Å og etableringen af en vej samt faskiner ved åløbet langs Ribe Å på Hovedengen. De gamle fredningsbestemmelser tog ikke højde for, at udviklingen førte en masse med sig, der truede de værdier, som området oprindeligt var blevet fredet for, og netop det var baggrunden for, at Esbjerg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening sammen har rejst en ny fredningssag, der altså nu er gået igennem. I de nye fredningsbestemmelser står blandt andet, at der ikke må opføres flere kolonihaver eller anlægges asfalt og veje i området samt at der nu skal etableres grønne vedvarende enge, der afgræsses og skal være med til at give et kvalitetsløft af naturen og engens landskabelige udtryk.

Publiceret 16 January 2012 12:00