Køge kommune starter kursusforløb for vorgere med kræft. (Foto. JCJ).

Køge kommune starter kursusforløb for vorgere med kræft. (Foto. JCJ).

Kursus hjælper borgere med kræft

VELVÆRE : Livet bliver aldrig det samme igen, når man har fået konstateret kræft. Men man kan lære at leve med sygdommen eller med følgerne af den, og det er netop hvad Køge Kommunes kursusforløb for borgere med kræft handler om.
”Kræft – i gang med hverdagslivet,” hedder tilbuddet fra kommunen, som starter et nyt hold op i foråret 2012.
”Kræft – i gang med hverdagslivet” omfatter en indledende og afsluttende samtale, temaeftermiddag en gang ugentligt og fysisk træning to gange ugentligt i 8 uger.
- Ved at deltage, får borgeren hjælp og støtte til sit liv med eller efter en kræftsygdom samt mulighed for at få øget sin fysiske og psykiske velvære. Yderligere får borgeren mulighed for at være sammen med andre i samme situation og herigennem mulighed for at danne netværk, oplyser Sundhedskonsulent Anne Birkedal, Køge kommune.
Som led i kurset sætter hver enkelt deltager egne mål for fremtiden, med fokus på hvordan hverdagen fremover kan blive god og meningsfuld. Dette sker i tæt samarbejde med sundhedspersonalet.
Der vil være fokus på forskellige aspekter af livet med kræft og al undervisning er i dialog med deltagerne. På temaeftermiddagene er der oplæg fra fagpersoner og dialog mellem deltagerne indenfor de respektive emner. Fagpersonerne er bl.a. sygeplejerske, fysioterapeut, læge, diætist, psykolog og hospitalspræst. Pårørende er meget velkomne.
- I den fysiske træning anvendes forskellige typer af motion. Forskning har vist, at fysisk træning kan begrænse en del af de bivirkninger, som typisk opstår pga. kræftbehandlingen, så som depression, angst, træthed, nedsat mobilitet, vægtudsving og hævelser, siger Anne Birkedal.

Henvisning til kurset

”Kræft – i gang med hverdagslivet” er et supplement til aktiviteter med rehabiliterende sigte på sygehusene. Kurset er for alle, der bor i Køge Kommune, er over 18 år og har eller har haft en kræftsygdom og ikke har afsluttet behandlingen, eller har afsluttet behandlingen for mindre end 2 år siden.
Hvis du er interesseret i at deltage i ”Kræft – i gang med hverdagslivet”, skal du kontakte din egen læge, for at få en henvisning. Hvis du er i et behandlingsforløb og har planlagt en tid på sygehuset, kan du kontakte personalet der, for at få en henvisning. Næste kursus starter i uge 12, så Køge Kommune skal have henvisningen senest i uge 9.
Læs mere om projektet på www.koege.dk/kraeft .

Emnerne

Emnerne på temaeftermiddagene er indenfor områderne:
Fysiske senfølger efter behandling.
Sociale problemstillinger.
Kost og kræft.
Psykiske reaktioner.
Seksualitet og kropsopfattelse.
Når livet er på spil.


Publiceret 16 January 2012 10:00