Mød esksperter og politikere til debatmøde på Enghøjskolen

Debatmøde torsdag aften i skolens aula

Torsdag den 19. januar kl. 19-21 holder Skolebestyrelsen på Enghøjskolen et debatmøde i skolens aula.
Mødet afholdes i forbindelse med den påtænkte ændring af skolestrukturen i Hvidovre.
- Debatten tager direkte sigte på aktuelle emner som Enghøjskolen betydning som lokalskole, integration i Avedøre og Stationsbyens boligsociale udvikling uden skole, lyder det fra mødearrangørerne.

I debatpanelet indgår nogle lokalpolitikere samt en række ressourcepersoner med særlig ekspertise: Niels Ulsing (F), Gert Krogstad Nielsen (H), Karl Erik Høholt Jensen (V), Flemming Ernst (Hvidovre Lærerforening), Søren Hvas (boligsocial udvikling), Ahmet Demir (Integrationskonsulent) samt en repræsentant fra SOPHIA, tænketank for pædagogik og dannelse, der bl.a. afholdt lokal-skolekonferencen i februar 2010 og efterfølgende udgav en hvidbog om lokalskoler.

Mødet afholdes i Enghøjskolens aula og alle er velkomne.

Publiceret 16 January 2012 11:00