Kære Politikere

Køge Nord er en bydel i rivende udvikling.
Region sjælland har besluttet at placere et supersygehus i Køge,  hvor der forventes op i mod 5000 nye arbejdspladser.
Regeringen har besluttet at togforbindelse mellem Ringsted og København skal gå via Køge, og der er projekteret ny togstation ved Egedsvej, hvor der samtidig kommer ny motorvejsafkørsel.
Stationen bliver grundlag for en ny bydel, med stationscenter og lejeboliger, der sker meget i Køge nord, det undre os derfor at kommunial politikkerne i Køge, vil sende vores børn til Ejby skole for at modtage undervisning .
Hvem vil mon finde det attraktivt, at der kan være op til 10 km til skolegang på smalle landeveje, uden gadebelysning og ingen cykelstier.
I høringsmaterialet fra Køge kommune er der INTET nævnt, omkring befordring for eleverne som skal køre på til 10 km i skole.
”Ifølge folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed, når følgende fastsatte kilometergrænser er opfyldt: 2½ km i børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km på 10. klassetrin, eller når skolevejen er at betragte som trafikfarlig. Forpligtelsen til at sørge for befordring kan opfyldes ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.” citat. Undervisningsministeriet.
Ifølge Krak er der 9 km mellem Kirstinedalsskolen og Ejby skole og omvendt, og her er der ikke taget hensyn til trafikomlægning når Ølsemaglevej lukkes.
Det sociale netværk mellem børnene og familierne bliver ikke styrket af større afstande. Desuden vil de større børns, bevægelsesfrihed blive reduceret i takt med at afstanden mellem skole og hjem bliver øget.
Jævnfør ovennævnte høringsmateriale vil strukturændringen give en besparelse på 2,25 mio. kr. stigende til 4,5 mio. kr. over en 3 årige periode, erfaring viser ved reducering af ledelse øges behovet for flere mellemledere, vi vil tillade os at stille spørgsmålstegn ved, om det er medregnet i Køge kommunes budget for 2012-15.
Vi er ikke imod forandringer, vi syntes bare, at det kan gøres mere konstruktivt, man kunne ligge skoledistrikterne sammen hvor afstanden mellem skolerne er mindre, derved fastholdes det sociale netværk, vi gør det stadigvæk attraktivt at bo i området, der opnås ledelsesmæssige besparelser. 
På vegne af 3A Kirstinedalsskolen.
Clement, Dennis, Malene og Belinda.

Publiceret 16 January 2012 12:15