Region:

Råstofplan sendes i høring

Af
Bent Larsen

Region Midtjylland skal have en ny råstofplan, der skal sikre råstoffer - primært sand og grus - til kommende års byggeprojekter i regionen.
Gennem første halvår af 2011 blev udkastet til rådtofplanen drøftet med kommuner, råstofbranchen organisationer og borgere, og det kom der mere end 200 bemærkninger og ændringsforslag ud af.
Nu ligger det endelige udkast til råstofplan så klar, og det sendes i offentlig høring indtil den 21. marts, og traditionelt vil høringsfasen give anledning til en del bemærkninger.
Grusgrave er ofte et kontroversielt emne, de giver anledning til mange protester fra lokalområderne.

Publiceret 16 January 2012 08:16