- Det handler om miljøet, og det er en investering på langt sigt, sagde Katrine Høybye...

- Det handler om miljøet, og det er en investering på langt sigt, sagde Katrine Høybye...

Økologiske muligheder undersøges nærmere

En arbejdsgruppe skal nu afdække kommunens muligheder for øget økologi i den kommunale mad

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i august, at det skulle undersøges, hvordan Hvidovre Kommune kan arbejde mere med økologi - bl.a. i kantinedrift og indkøb af mad - uden at det giver kommunen flere udgifter.

Af
oashvidovreavis.dk

Forslaget kom fra SF, der - sammen med Socialdemokraterne - foreslog at kommunen kontaktede Økologisk Landsforening samt Danmarks Naturfredningsforening for at få rådgivning og sparring med henblik på at udarbejde et forslag med en målsætning og konkret handlingsplan for at indføre mere økologi i Hvidovre kommunes indkøb af fødevarer. Og man er siden august kommet videre med arbejdet. Et flertal i kommunalbestyrelsen har således netop godkendt, at der bliver afsat 100.000 kroner til en arbejdsgruppe, der skal se på, hvilke muligheder der er for at gøre madproduktionen i de kommunale institutioner og arbejdspladser økologisk. På baggrund af beslutningen i august nedsatte forvaltningen en arbejdsgruppe bestående af indkøbschefen, lederen af køkkenet på Krogstenshave, lederen og en medarbejder fra Børnehuset Mælkebøtten, samt en medarbejder fra Borgmesterkontoret. Forvaltningen har haft kontakt til Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening, samt afholdt møder med Økologisk Landsforening, Københavns Madhus og Albertslund Kommune. I et oplæg til punktet på kommunalbestyrelsens julemøde hedder det blandt andet: - I forhold til økonomien i et skifte til økologi skal kommunalbestyrelsen være opmærksom på økonomien i forhold til en omlægning og økonomien i forhold til driften. Kommunen kan indføre økologi enten ved en omlægning eller ved en konvertering. I forhold til sidstnævnte, betyder en konvertering, at de konventionelle fødevarer byttes ud i forholdet 1:1 med økologiske fødevarer. Dette er den dyre løsning, da økologiske fødevarer traditionelt er dyrere end konventionelle. Ved en omlægning bruges det eksisterende budget, og for at få økonomien til at slå til udnyttes fødevarer bedre. Hvis der vælges en omlægning er der tale om investeringer, hvor omkostningerne vil falde tilbage på samme niveau som før der blev indført økologiske fødevarer, mens budgettet konsekvent skal hæves, hvis der i stedet ønskes en konvertering. Mulighederne for besparelser ligger i at mindske spild. Økologisk Landsforening kan fortælle, at da økologiske fødevarer er dyrere end konventionelle har de erfaring med, at køkkenerne i stor udtrækning prøver af undgå spild af mad, gennem bedre planlægning og ved at bruge alt, hvad der indkøbes. Ved økologi bruges alle fødevarer for at holde omkostningerne nede... Debat om ¿småpenge¿ Inden det blev besluttet at afsætte de omtalte 100.000 kr. til en arbejdsgruppe, udspillede der sig en mindre debat om emnet. - Jeg har bestemt intet imod økologi - men vi kan kun acceptere fremtidige indkøb til de samme priser som de nuværende, fastslog Mikkel Dencker (DF)... - Og jeg helt enig med Mikkel Dencker, sagde Steen Ørskov (C): Jeg kan ikke gå med til at vedtage øgede udgifter til indkøb af mad. Vedtager vi økologi-forslaget, er der en markant risiko for langt dyrere løsninger end de nuværende... Katrine Høybye (SF), som selv havde været med til at fremsætte forslaget, var naturligvis ikke enig med Dencker og Ørskov: - Vi taler her i første omgang om rådgivning for et i denne sammenhæng ganske lille beløb. Og man skal altså også huske på, at der er tale om en investering på langt sigt. Det handler om klima og miljø... Karl Erik Høholt (V) kunne godt gå ind for forslaget: - Det er et fint forslag - men for Venstre er det en forudsætning at det også i fremtiden skal være udgiftsneutralt for Hvidovre... Ivan Fogtmann huskede kommunalbestyrelsen på, hvad han også sagde i august: - Der eksisterer altså stadig ingen undersøgelser som dokumenterer, at økologi skulle være bedre... Anders Wolf Andresen (SF) mente, at diskussionen var helt ude af propositioner: - Det er da helt utroligt at der her i salen er nogle, som mener at 100.000 kr. ud af kommunens enorme budget er for meget at bruge på økologi! Det her er jo for hele Jordens skyld - at vi som kommune går ind og støtter en bæredygtig produktion på vores planet...

Publiceret 17 January 2012 09:00