Produktionsskolen (og Martin Taarup) har overtaget driften af den gamle messe i Avedørelejren.

Produktionsskolen (og Martin Taarup) har overtaget driften af den gamle messe i Avedørelejren.

Blandt de ti største i Danmark

Produktionsskolen favner bredt

Martin Taarup, forstander på Hvidovre Produktionsskole, har skrevet en lille beretning om året der gik på Hvidovre Produktionsskole.

Af
oashvidovreavis.dk

Det er en fortælling, som der er grund til at glædes over. Redaktionen har derfor valgt at bringe den - stort set uredigeret - og uden først at orientere den engagerede forstander. Det er en fortælling om en vigtig del af det arbejde der gøres i Hvidovre for de unge. Her kommer forstanderens ¿tilbageblik¿ på 2011: - 2011 blev igen et år, hvor Hvidovre Produktionsskole arbejdede med at udvikle de bedst mulige forhold og tilbud til de unge mennesker, vi arbejder med. Skolen har igennem flere år lagt sig i selen for at være i front med nye spændende tiltag for de unge. Derfor er skolen også blevet en af de ti største produktionsskoler i landet igennem de sidste ti år. Det kræver også en meget stor indsats af det dygtige personale, der er knyttet til skolen. Lærerne på skolen afsluttede den lange række af efteruddannelseskurser, vi har gennemført over de sidste to år, bl.a. i samarbejde med fastholdelseskaravanen under Integrationsministeriet. Det har betydet en væsentlig opkvalificering af dem og har styrket arbejdet for de unge og med vejlederne i UU-centrene. Skolen udarbejdede i 2011 en inklusionspolitik, som lægger vægt på, at Danmark er blevet et samfund med mange forskellige grupper af nationaliteter og andre minoriteter. Hvidovre Produktionsskoles offensive svar på denne udvikling er en politik, der inkluderer alle. Skolen deltager i et stort projekt i samarbejde med Taleinstituttet i Ålborg og 20 andre produktionsskoler i landet. Det er et satspuljeprojekt, der skal afdække de unges tale- og regnevanskeligheder, så vi kan hjælpe dem med at blive styrket i de svagheder, de har. Projektet er yderligere blevet forlænget og har fået 9,7 mill. kr. til at forsætte til 2014, så arbejdet med at screene de unge kan blive en permanent del af produktionsskolearbejdet. Børnecykelstativer - en succes Alle de pædagogiske tiltag betyder, at produktionsskolen kan få styrket udslusningen til uddannelserne vil blive stærkere i fastholdelsen af de unge. Et problem, alle i undervisningssektoren arbejder med. Alle værkstedstilbuddene på Hvidovre Produktionsskole er blevet revideret og trimmet til at møde de unge med nye spændende udfordringer. Den udvikling er en kontinuerlig proces på skolen. Vores Service & Håndværk samt træ- og metalværkstedet har opbygget mange nye kunder blandt børnehaver og fritidshjem. Vi har godt salg af bord/bænkesæt og de nye cykelstativer, som vores smed har opfundet, er allerede afsat til trendbutikker og caféer på Islands Brygge. Især vores nye børnecykelstativer ser vi frem til at lykkes rigtig godt med fra 2012. Aktiv i internationalt arbejde Skolens internationale samarbejde i år har betydet afviklingen af et stort projekt omkring medier og kommunikation. Vi havde en bulgarsk delegation på skolen til afslutning. Vi var i centrum for to besøg i året fra Nigeria, der har udvist en stor interesse for produktionsskoleformen. I efteråret kom en stor gruppe unge fra Newcastle i England på udveksling og arbejdede sammen med vores elever i to uger på værkstederne. Vi havde en gruppe unge i Murcia i Spanien på et udvekslingsophold i en uge. Det internationale arbejde er i fokus på produktionsskolerne, hvor forstanderen har været meget aktiv i opbygningen af et netværk i Europa. Bataillionen Skolen overtog den gamle Messe i Avedørelejren, genopbyggede køkkenet og restaurerede lokalerne i samarbejde med Hvidovre kommune og omdøbte stedet til Bataillionen. Vi holdt smugpremiere på åbning af stedet, da vi deltog i det store julemarked i Avedørelejren i samarbejde med Cirkusmuseet. Det blev en bragende succes med over 1.500 mennesker til marked og en Bataillion, der serverede konstant for et veloplagt publikum. Bataillionen åbnede sine døre med det nye menukort den 9. januar. Vi kører som morgenmads- og frokostcafé, der er åben mellem 8.00 - 14.30 i dagligdagen. På sigt ser vi på, hvordan vi kan udvikle tilbuddet i de fantastiske lokaler, vi har fået til rådighed. I 2011 åbnede produktionsskolen i Hvidovre sin webbutik, der hedder www.kunsalg.dk , og herfra sælger skolen mange flotte produkter, som ligeledes bliver udstillet og kan købes i Bataillionen. Opbygningen af vores Handelshus, der er central i alt salg fra skolen, forløber planmæssigt. Medieproduktionen flyttede ind i Bataillionen lige efter sommerferien og har fået godt gang i flere forskellige kunder, der er tilfredse med de grafiske projekter, vi kan levere. Det drejer sig både om tryksager, designopgaver og web. Virksomheder i Avedørelejren er blevet opmærksomme på de samarbejdsmuligheder, der er opstået med vores tilstedeværelse, så vi ser frem til 2012 med stor glæde. Den 1. januar startede vores kulturguider op. De skal være med til at stimulere oplevelser på Vestegnen og skabe nye tiltag i kommunen. Kulturguiderne skal lave arrangementer på Bataillionen og tage mange initiativer til samarbejder på kryds og tværs. Et tiltag, vi ser frem til. Vokseværk på Stevnsbogård Produktionsskolen har efter aftale med borgmesteren og kommunaldirektøren forberedt en ombygning af en af skolens længer på Stevnsbogård. Produktionsskolen har udarbejdet projektet i samarbejde med arkitekter, ingeniører og Teknisk Forvaltning, så vi i det nye år kan få mulighed for at skabe den nødvendige forbedring af faciliteterne på en skole, der er vokset til at skulle rumme omkring 120 - 130 unge plus personale. Det har alt i alt været et spændende år, og Hvidovre Produktionsskole ser frem til nye, spændende udfordringer i 2012, slutter Martin Taarup sin beretning...


Påskemarked på produktionsskolen Stevnsbogård. Billedet er fra april sidste år. Der er tradition for at der bliver produceret flotte påskebuketter og smykker.

Påskemarked på produktionsskolen Stevnsbogård. Billedet er fra april sidste år. Der er tradition for at der bliver produceret flotte påskebuketter og smykker.


De ting som de unge producerer er i høj kurs.

De ting som de unge producerer er i høj kurs.


Der er fokus på de gode råvarer.

Der er fokus på de gode råvarer.

Publiceret 17 January 2012 09:00