Enghøjskolen danner igen ramme om en skoledebat.

Enghøjskolen danner igen ramme om en skoledebat.

Debatmøde om skolenedlæggelsen

Møde om skolestrukturen i Hvidovre, men det handler mest om skolenedlæggelsen

På torsdag den 19. januar fra 19.00 til 21.00 afholder skolebestyrelsen på Enghøjskolen et debatmøde i forbindelse med den påtænkte ændring af skolestrukturen i Hvidovre.

Af
oas

Debatten tager direkte sigte på aktuelle emner som Enghøjskolens betydning som lokalskole, integration i Avedøre og Stationsbyens boligsociale udvikling uden skole. I panelet indgår lokalpolitikere repræsenterende for og imod lukning af skolen samt fire ressourcerepræsentanter: - Niels Ulsing (F) formand for skoleudvalget - Gert Krogstad Nielsen (H) medlem af skoleudvalget - Karl Erik Høholt Jensen (V) Medlem af økonomiudvalget - Flemming Ernst Hvidovre Lærerforening, - Søren Hvas, boligsocial udvikling, - Ahmet Demir, Integrationskonsulent, - En repræsentant fra SOPHIA, tænketank for pædagogik og dannelse, der bl.a. afholdt lokalskolekonferencen i februar 2010 og efterfølgende udgav en hvidbog om lokalskoler. Frem i lyset - Målet med aftenen er at få alle konsekvenserne ved en lukning frem i lyset, siger Søren Østergaard, skolebestyrelsesformand på Enghøjskolen. - I skoledebatten har der ikke været tilstrækkelig fokus på den enkelte skoles mission i lokalsamfundet. Den repræsenterer jo andet og mere end blot nogle mursten og et besparelsespotentiale på 3-4 millioner kroner. - Denne mangel søger vi nu at råde bod på med dette debatmøde, der ikke alene handler om Enghøjskolen, men bestemt også Avedøre, Stationsbyen og Hvidovre Vest, slutter Østergaard. Mødet afholdes i Enghøjskolens aula og alle har adgang.


Integrationskonsulent Ahmet Demir.

Integrationskonsulent Ahmet Demir.


Lærerforeningens formand Flemming Ernst deltager i panelet.

Lærerforeningens formand Flemming Ernst deltager i panelet.

Publiceret 17 January 2012 09:00