"Det er utidigt og uetisk"

- Man nærmest antyder, at den nye skolestruktur er vedtaget, før den politiske proces er færdig, siger Gertie Hammer Bjørch

Som Hvidovre Avis i sidste uge kunne fortælle, har Skoleudvalget endeligt vedtaget, at den nye skolestruktur er "en keeper".

Af
ark

Men der er lang vej endnu. Først skal sagen behandles i økonomiudvalget, siden - den 31. januar - i kommunalbestyrelsen og endeligt skal skolestrukturen vedtages - eller afvises - i kommunalbestyrelsen den 28. februar.
Derfor er det faldet formanden for forældrebestyrelsen i Solgården for brystet, at hun i sidste uge har modtaget et brev fra forvaltningen, som ifølge formanden nærmest antyder, at den nye skolestruktur allerede er vedtaget.
- Som formand for en børnehavebestyrelse og medlem af en skolebestyrelse tror jeg på, at vi her i Hvidovre har tradition for respekt for demokratiet. Også - og måske særligt - når det gælder følsomme sager som skolestrukturen, der har store konsekvenser for rigtig mange af byens borgere. Når børne- og ungedirektøren nu skriver til alle skolebestyrelser og daginstitutionsforældre, at ¿det nu ser ud til, at den nye skolestruktur bliver vedtaget i slutningen af januar, så nu ser det ud til at være faldet på plads politisk¿, synes jeg, det er at sælge skindet, før bjørnen er skudt, siger Gertie Hammer Bjørch. Hun er desuden medlem af forældrebestyrelsen på Dansborgskolen og samtidig medlem af Hvidovrelisten - partiet, der som bekendt stemte imod skolelukningerne på netop overståede skoleudvalgsmøde.
- Skolestrukturen er stadig kun vedtaget med det mindst mulige flertal i skoleudvalget, idet udvalgsformanden og de to medlemmer fra Hvidovrelisten var imod. Der er samtidig rigtig mange borgere, som har indgivet høringssvar, og som håber, at økonomiudvalget vil kunne gennemskue, at skolestrukturen ikke er en gevinst for økonomien i Hvidovre. Borgere, som håber og tror, at deres folkevalgte politikere vil lytte til deres høringssvar og som tror på, at deres politikere vil kunne enes om, at et så snævert flertal om en så væsentlig beslutning, er uhensigtsmæssig ¿
Vi gør meget for at informere
Børne- og ungedirektør, Christine Brochdorf, ærgrer sig over kritikken, men pointerer at ¿rigtig mange forældre er glade for, at vi gør så meget ud af informationerne¿.
- Det er en meget vanskelig balanceakt at kommunikere og informere tilpas i denne tid. Beslutningsprocessen omkring skolestrukturen er meget lang, og det betyder, at der er et kæmpe behov for information, som vi i mange tilfælde ikke kan honorere, fordi vi jo ikke med sikkerhed ved, hvad den endelige beslutning bliver ...
- På trods af, at den endelige beslutning endnu ikke er truffet i Kommunalbestyrelsen, så valgte jeg efter den politiske behandling i Skoleudvalget primo januar at informere forældrene om, at vi nu er nået dette skridt i processen, og hvad det betyder for dem. - Jeg baserer selvfølgelig mine udtalelser på, at der er et politisk flertal, der har holdt gennem nogle måneder. Det syntes jeg faktisk hverken er uetisk eller manglende respekt for demokratiet, men et forsøg på at holde borgerne og særligt de involverede forældre a jour med processen, siger Christine Brochdorf.
Hun og forvaltningen er-kender, at mange forældre er forvirrede, og man gør derfor en ¿dyd ud af at informere og kommunikere så meget det overhovedet er muligt¿.
- Jeg skal understrege, at forvaltningen ikke har indflydelse på de politiske beslutninger, men at det er min opgave at informere de involverede efterfølgende om, hvilke beslutninger der er truffet, siger børne- og ungedirektøren.
Men Gertie Hammer Bjørch giver ikke meget for hensynstagen til forældrene og til det praktiske forløb.
- Vi forældre, elever og lærere i Hvidovre vil gerne have, at forvaltningen først og fremmest tager det hensyn at respektere den politiske proces. Vi vil gerne have, at forvaltningen tager det hensyn ikke at sende utidige magt-misbrugende skrivelser som denne ud igen. Det er en helt uhørt forvaltningsskik på denne måde at træde henover folkets indflydelse, før den endelige beslutning er taget i Kommunalbestyrelsen ...
Christine Brochdorf henviser til, at man på hvidovre.dk tilføjer aktuelle nyheder, og at man her kan stille spørgsmål til forvaltningen.

Publiceret 17 January 2012 09:00