Mette Dencker (O) blev stemt ned i Skoleudvalget.

Mette Dencker (O) blev stemt ned i Skoleudvalget.

Det frie skolevalg skal ikke udvides

Dansk Folkeparti vil udvide for at sikre ¿et reelt frit skolevalg¿ - men Skoleudvalget var ikke med på den

Dansk Folkeparti har i Skoleudvalget foreslået, at søskendekriteriet - reglerne for at søge søskende på en anden skole end den, de tilhører automatisk i henhold til skoledistrikterne - sidestilles med søskende fra andre kommuner.

Af
ark

Ligeledes er det foreslået, at grænsen for optagelse af elever fra andre skoledistrikter på en skole udvides fra 22 til 23 elever. I dag er det sådan, at er en klasse fyldt op med 22 elever, lukkes for tilgangen af elever fra andre skoledistrikter. Forslaget er stillet ¿af hensyn til sikringen af et reelt frit skolevalg og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse¿. Men Skoleudvalget var ikke med på den. Kun Konservative og Dansk Folkeparti stemte for udvidelsen af optagelsen af antallet elever. Resten af Skoleudvalget stemte imod. Ligeledes er det kun DF alene, der synes, at søskende fra andre kommuner skal have adgang til Hvidovre Kommunes skoler på lige fod med søskende, der er hjemmeboende i Hvidovre. Alle andre stemte imod med undtagelse af Konservative og Susanne Brixum (Liste H), der undlod at stemme. Forslagene blev stillet i forbindelse med godkendelsen af indskrivningen til 0. klasse for skoleåret 2012/2013. Indskrivningen skal være gennemført senest fredag den 16. marts 2012. - Den eventuelle ændring af skolestrukturen indebærer, at Børne- og Ungeforvaltningen først tidligt i marts 2012 ved, hvilke børn, der hører til hvilke distrikter. Samtidig skal indskrivningen være gennemført tids nok til, at Pladsanvisningen kan melde børnene ind i fritidshjem til start den 1. maj. Proceduren med at indmelde børnene i fritidshjem tager op mod seks uger, siger man fra forvaltningen. Hele indskrivningsplanen, som den er godkendt i Skoleudvalget, kan læses på hvidovre.dk.

Publiceret 17 January 2012 09:00