Steen Ørskov

Steen Ørskov

""En beslutning til skraldespanden"

- Den nye affaldsordning er en væsentlig forringelse for borgerne, mener Steen Ørskov (C)...

- Den største ændring er, at affaldssækkene til dagsrenovation skal erstattes af beholdere, at disse kun afhentes hver 14. dag samt at beholderen skal stilles ved fortovet...

Af
oashvidovreavis.dk

Således sammenfatter Steen Ørskov den ændring af affaldsordningen, som netop er vedtaget i teknik- og miljøudvalget. Men han er ikke tilfreds med vedtagelsen:
- Nej, vi konservative mener, at det er en væsentlig forringelse for borgerne.
Kommunen sparer ikke på omlægningen, da ordningen betales direkte af borgerne uden om det kommunale budget. Det giver ikke mere velfærd, at travle borgere og gangbesværede skal tidligt op og trille affaldscontainere ud på fortovet og at man selv skal rengøre beholdere.
Eller at borgere, der er bortrejste, skal overtale naboer til at agere renovationsarbejdere - eller leve med en fyldt container i en måned!
Vi imødeser også en skov af ildelugtende containere, der skal fylde på fortovet. Vi imødeser også, at det allerede kendte problem med afbrænding af containere kan eskalere...
En dyr besparelse
Ørskov mener ikke, at en ganske lille besparelse kan retfærdiggøre alt dette besvær:
- Omkostningen for tømning af en affaldssæk er i den eksisterende ordning 870 kr. om året. I den netop vedtagne ordning koster det med en stor beholder 710 kr. og 640 kr. ved en mindre beholder.
Det er en besparelse på et par hundrede kroner om året.
Denne pauvre besparelse skal så stilles op imod omkostningerne til indkøb, vedligehold og genanskaffelse af beholdere samt etableringsomkostninger til containerpladser ved fortovet. Det er en alt for lille besparelse i forhold til ulemperne.
Måske kunne en opringning til Rødovre Kommune give en endnu større besparelse? Her koster den samlede renovation for en villa inklusiv ugentlig afhentning af haveaffald 2.600 kr. I Hvidovre koster den lidt dårligere ordning hele 700 kr. mere om året - nemlig 3.300 kr...
Steen Ørskov er ikke i tvivl om, at Hvidovre kommer til at bruge flere penge på renovationsområdet i fremtiden:
- Konservative er med på, at miljøet skal tilgodeses og at det har en pris. Men vi efterlyser, at der først findes en samlet plan for den fremtidige affaldshåndtering.
Vi bør ikke kaste Hvidovre ud i forhastede ændringer, som måske efter kort tid skal ændres på grund af nye regeringsinitiativer.
Lad os først få en plan, så borgerne trygt kan indkøbe beholdere, indrette pladser og stativer uden at skulle frygte næste års beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget...

Publiceret 17 January 2012 09:00