Spildevandscenter Avedøre - her fotograferet fra en ¿brøndbyvinkel¿ - er helt i top hvad angår kvalitet og prisniveau.

Spildevandscenter Avedøre - her fotograferet fra en ¿brøndbyvinkel¿ - er helt i top hvad angår kvalitet og prisniveau.

En effektiv rensning

Spildevandscenter Avedøre har lave omkostninger

Der er tale om effektivitet, når rensningen af spildevand på Spildevandscenter Avedøre sammenlignes med landets øvrige store renseanlæg.

Selskabet er helt i toppen blandt landets store forsyninger med lave omkostninger og høj effektivitet til rensning af spildevand Spildevandscentret deltager aktivt i DANVAs, (Vandsektorens brancheforenings) benchmark, hvor landets store forsyninger sammenligner sig på pris og effektivitet for udførelse af spildevandsrensning og transport af spildevand. - Spildevandscentret har de laveste omkostninger til drift og administration af renseanlæg, udtaler bestyrelsesformand Franz Hansen: - Vi bestræber os på at udføre arbejdet effektivt og omkostningsbevidst så vandforbrugerens penge forvaltes forsvarligt. Samtidig fastholder vi en høj miljøansvarlig profil - det sikrer vores miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem... Lavere priser i 2012 Prisen for rensning af spildevand fastlægges af selskabets bestyrelse i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Bestyrelsen har i 2012 sænket Spildevandscentrets pris for rensning af spildevand med 35 øre pr. m3. Det betyder, at kommunernes forsyninger i 2012 skal betale 7.25 kr. for at få renset en m3. forbrugt drikkevand. Sammenlignet med 2011, hvor prisen var 7.60 kr. for samme ydelse, er der tale om et fald i prisen. Prisen for rensning af spildevand bestemmes ud fra en samlet forbrugt drikkevandsmængde og indgår i forsyningernes samlede prisfastsættelse overfor vandforbrugeren. oas

Publiceret 17 January 2012 09:00