Falck kan mærke den milde vinter

Vinteren 2011 var hård i forhold til, hvad verdens største Falckstation oplever nu. Men sneen kan jo stadig nå at komme ¿

At vinteren er mere mild i år end sidste år kan Falck i Hvidovre skrive under på. I årets første tre måneder i 2011 løste man intet mindre end 15.396 autohjælpsopgaver og 7.855 patienttransporter.

Af
ark

De varme vintergrader gør arbejdet end del lettere for Falck på Avedøre Havnevej. - Vinteren "10/"11 gav en unormal stor efterspørgsel på dels autohjælp og bjærgning, men ligeledes på patienttransporterne. Udover vore egne opgaver løste vi et ikke uvæsentligt antal akutte og ikke akutte opgaver i Emergency for Region Hovedstaden, samt et større antal opgaver ud over de her nævnte, fortæller konstitueret redningschef Lasse Bederslev i årets nytårstilbageblik. - Efter den lange vinter, bød sommeren på det vådeste vejr i mands minde, og ikke mindst skybruddet den 2. juli, trak store veksler på mandskab og materiel på stationen. Vagter blev omlagt, og masser af reddere mødte ind på ekstravagter for at hjælpe danskerne som var kommet i nød ... Ligtransport Lasse Bederslev kan også løfte sløret for, at Falck på landsplan har vundet kontrakt med politiet vedr. ligtransport. - Det er en opgave som i Regionen tænkes hjemtaget til station Hvidovre, siger den konstituerede redningschef. - I Falck redning har vi nu fire forretningsområder, da Falck Hjemmepleje er kommet til. Og det er en stor glæde for mig at kunne åbne stationens døre for de piger og drenge, der hver dag møder ind og afhenter deres bil på stationen, og løser en utrolig vigtig opgave i hjemmene hos ældre medborgere i bl.a. Hvidovre kommune., siger Lasse Bederslev. Hvidovre er i dag den helt store vejservicestation i Region Øst. Vejservice er Falcks tilbud til reparationer på stedet. Regionen udfører i dag 31 % af det samlede antal assistance i landet, og ca. 80 % af vejserviceopgaverne i Regionen udføres fra station Hvidovre. Station Hvidovre er verdens største Falckstation og samtidig den station, hvor der i 2011 har været afholdt flest jubilæer. Ikke færre end syv 40 års jubilæer, tre 25 års jubilæer, samt et antal 10 års jubilæer.

Publiceret 17 January 2012 09:00