Bilisterne har hurtigt fundet genvejen i Grundfør. Fotos: Michael Wulff Hansen

Bilisterne har hurtigt fundet genvejen i Grundfør. Fotos: Michael Wulff Hansen

Genvej i Grundfør

Kloakarbejdet fortsætter en måned endnu, men der er etableret en smutvej

Så er der godt nyt for beboerne i Grundfør og de borgere, som har savnet at trille fra Hinnerup og gennem Grundfør videre ud i verden.
Algade, der i lang tid har været lukket grundet et stort kloakarbejde, er fortsat spærret, men nu kun på det lille stykke syd for Grundfør Kirke.
I stedet er der oprettet en skiltet omkørsel nord om kirken.
Kommer du fra Hinnerup skal du ved forsamlingshuset i Grundfør dreje til venstre ad Skolestien og fortsætte til højre ad Sandballevej, hvorefter du kører nord om kirken og derfra kan fortsætte ud af Grundfør.
Favrskov Kommune fortæller, at kloakarbejdet forventes helt færdigt 6. februar, hvor Algade igen vil åbne i fuldt omfang.

Det er svært at blive i tvivl, om vejen virkelig er spærret.

Det er svært at blive i tvivl, om vejen virkelig er spærret.

Så er de skilte på plads. Omkørsel!

Så er de skilte på plads. Omkørsel!

Algade set mod vest og Hinnerup. Denne strækning er igen åben for køretøjer.

Algade set mod vest og Hinnerup. Denne strækning er igen åben for køretøjer.

Der skal nok lige fejes en kørebane, når arbejdskøretøjerne er væk.

Der skal nok lige fejes en kørebane, når arbejdskøretøjerne er væk.

Set fra øst er Adelgade spærret. Men drej til højre her og til venstre rundt om kirken, så er du på vej mod Hinnerup.

Set fra øst er Adelgade spærret. Men drej til højre her og til venstre rundt om kirken, så er du på vej mod Hinnerup.

Publiceret 17 January 2012 17:00