Den nye affaldsordning kommer til at betyde, at de gamle og eksisterende sækkestativer skal tages ud af drift.

Den nye affaldsordning kommer til at betyde, at de gamle og eksisterende sækkestativer skal tages ud af drift.

Måske kun tømning af skraldespanden hver anden uge?

Dagrenovationen i Hvidovre kan stå over for en radikal ændring

Onsdag i sidste uge skulle Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvordan indsamlingen af dagrenovation i Hvidovre skal foregå i fremtiden.

Af
oashvidovreavis.dk

Der skal nemlig laves en ny kontrakt for dagrenovationen og i denne forbindelse skal der vælges mellem tre indsamlingsmetoder for haveboliger og parcelhuse. Kontrakten træder i kraft den 1. oktober i år. Valget står mellem at beholde den nuværende ordning med ugentlig tømning af sække og beholdere eller vælge en ny metode med 14-dages tømning af beholdere. Den nye metode med 14-dages tømning af beholdere - dog med ugentlig tømning i de varme måneder juni, juli og august - findes i to versioner, hvor den ene indebærer tømning af beholderne ved fortovet, mens den anden version betyder, at beholderen tømmes der, hvor skraldestativet er placeret på nuværende tidspunkt. På baggrund af den afholdte licitation kan de årlige gebyrer ændres fra 870 kr. for den eksisterende ordning til enten 730 kr. eller 640 kr. De tre indsamlingsmetoder er sammenlignet ud fra blandt andet miljø og arbejdsmiljømæssige forhold, hvor især arbejdsmiljømæssige forhold for dagrenovationsmedarbejderne bliver bedre med beholdere, mens de miljømæssige forhold generelt vægtes mere ens mellem indsamlingsmetoderne. Serviceniveauet for borgerne vil være næsten ens ved afhentning af sække eller beholdere inde på ens ejendom, mens det vurderes forringet ved afhentning ved fortov. Fordele og ulemper Der var i Teknik- og Miljøudvalget umiddelbart stemning for at gå videre med det forslag, som betyder, at der skal tømmes beholdere ved fortovet hver 14 dag. Bliver det den endelige beslutning kommer det til at betyde, at de eksisterende sækkestativer ikke længere kan benyttes. Hvidovres husejere skal så i stedet købe én eller flere beholdere på hjul med kapacitet til 14 dages affald. Borgerne skal endvidere etablere en plads til placering af beholderen ved fortovet i form af eksempelvis flisebelægning og indhak i hæk - eller selv køre beholderen ud til fortovet inden tømning. Husejerne skal også jævnligt rengøre beholderen for at undgå lugt- og sundhedsmæssige problemer. Der vil også i fremtiden være fokus på borgernes eventuelt manglende rydninger af snevolde ud til skraldebilens holdeplads, da hver beholder skal ud til skraldebilen og retur. Bliver nye beholdere den endelige løsning, vil mange af Hvidovres borgere få udgifter til køb af nye beholdere. Kommunen forventer en gennemsnitlig salgspris for beholdere på omkring 450 kr. Men da denne nye ordning bliver billigere end den nuværende, har man i løbet af to til tre år tjent hjem i besparelse hvad der svarer til indkøbet af sin nye beholder.

Publiceret 17 January 2012 09:00